Keystone logo
New Mexico State University College of Arts and Sciences Computer Science - Master of Science
New Mexico State University College of Arts and Sciences

Computer Science - Master of Science

Las Cruces, Spojené státy americké

Request duration

Angličtina

Request pace

Request application deadline

Sep 2024

Request tuition fees

Request study format

Stipendia

Prozkoumejte možnosti stipendií, které vám pomohou financovat vaše studium

Úvod

Magisterský titul v oboru informatiky má dvě skladby, jednu se skladbou diplomové práce nebo projektu a skladbu pouze pro studium. Pro všechny studenty magisterského studia platí:

Každý student magisterského studia musí splnit 12 kreditů základních požadavků (viz tabulka níže).

Očekává se, že se každý student magisterského studia zaregistruje pro třídy CS s číslem 500 nebo vyšším, s výjimkou přechodu nebo nedostatků datové struktury CS 469 a přechodů algoritmů.

Do studijního programu studenta mohou být zahrnuty předměty, které nejsou z informatiky, pouze po předchozím písemném souhlasu studentova poradce a oborové postgraduální komise. Další podrobnosti naleznete v online příručce pro absolventy (http://www.cs.nmsu.edu/).

Pro studenty disertační práce / projektu: každý student sledující tuto stopu musí splnit následující tři požadavky:

Kurzy: každý student musí kromě základního požadavku absolvovat 15 kreditů za postgraduální kurzy informatiky (kurzy číslované> 500) s následujícími omezeními:

Jeden kurz lze použít pouze ke splnění jednoho požadavku (např. Pokud se ke splnění požadavku pro kategorii Teorie používá CS 510 Automata, Languages, Computability, nelze jej započítat ke splnění požadavků na kurzy).

Do studijního programu studenta lze započítat maximálně 6 kreditů CS 579 Special Topics s různými tématy (tj. S různými titulky).

Do studijního programu studenta lze započítat nejvýše 6 kreditů CS 589 Special Research Problems.

Do studijního programu nelze započítat žádný kredit samozřejmě očíslovaný> 599.

Práce / Projekt: každý student musí za 6 kreditů napsat diplomovou práci (CS 599 Diplomová práce) nebo provést výzkumný projekt (CS 598 Diplomový projekt).

Magisterská závěrečná zkouška: každý student je povinen absolvovat závěrečnou zkoušku zahrnující diplomovou / výzkumnou práci a práci absolventa. Obě části zkoušky mají stejnou váhu.

Pro studenty kurzu Pouze pro práci v kurzu: Každý student, který sleduje tuto stopu, musí kromě základního požadavku absolvovat 24 kreditů absolventských kurzů Informatika (kurzy očíslované> 500) s následujícími omezeními:

Jeden kurz lze použít pouze ke splnění jednoho požadavku (např. Pokud se ke splnění požadavku pro kategorii Teorie používá CS 510 Automata, Languages, Computability, nelze jej započítat ke splnění požadavků na kurzy).

Do studijního programu studenta lze započítat maximálně 6 kreditů CS 579 Special Topics s různými tématy (tj. S různými titulky).

Do studijního programu nelze započítat žádný kredit samozřejmě očíslovaný> 588.

O Škole

Otázky

Podobné kurzy