Keystone logo
National University Of Lanus | Universidad Nacional De Lanús

National University Of Lanus | Universidad Nacional De Lanús

National University Of Lanus | Universidad Nacional De Lanús

Úvod

UNLa je veřejnou, městskou a angažovanou univerzitou. Proto se v jejím statutu navrhuje „organizovat, koordinovat a rozvíjet programy a činnosti spolupráce a veřejné služby v komunitě a také podporovat činnosti směřující k vytváření, zachování a šíření kultury.“

V tomto duchu nabízíme řadu tréninkových a rekreačních návrhů otevřených všem věkovým skupinám v komunitě: chlapcům a dívkám, mládeži, dospělým i starším dospělým. Informatika, formy, jazyky, tanec, sbor, orchestr a řemesla jsou některé z iniciativ zaměřených na obyvatele.

UNLa má také „komunitní sociální radu“ složenou z různých organizací v regionu, která si klade za cíl uznat a řešit specifické potřeby komunity a že obě strany mohou udržovat plynulý vztah.

Místa

  • Remedios de Escalada

    29 de Septiembre,3901, B1832, Remedios de Escalada

    Otázky