Keystone logo
Nagoya University Of Foreign Studies (NUFS)

Nagoya University Of Foreign Studies (NUFS)

Nagoya University Of Foreign Studies (NUFS)

Úvod

V dnešní globalizující se společnosti soužití mezi více jazyky a kulturami je přikládána důležitost nejen angličtině jako globálnímu jazyku, ale i dalším jazykům. Stejně jako jazyky je postoj přijímání více kultur také považován za zásadní. Ve světle tohoto sociálního zázemí má Škola zahraničních studií akademický přístup k prozkoumávání světových jazyků a kultur. Studenti se zapojují do akademického učení o jazycích, literatuře, kulturách, společnostech a dalších rysech lingvistické oblasti, v níž se specializují, a ponoří se hluboko do způsobů myšlení a chování lidí s odlišným kulturním původem. Kromě svého hlavního jazyka se také učí více jazyků, aby získali mnohostrannou perspektivu a stali se globálními lidskými zdroji s vynikající jazykovou znalostí a interpersonálními dovednostmi.

Místa

 • Nisshin

  Nisshin, Japonsko

  Programy

   Instituce také nabízí:

   Otázky