Keystone logo
Moulay Ismail University

Moulay Ismail University

Moulay Ismail University

Úvod

V období našeho druhého funkčního období (2019–2023) v čele Moulay Ismail University hodláme vést jasnou a transparentní rozvojovou politiku založenou na konsolidaci úspěchů a zlepšování rozdílů, zejména proto, že výsledky očekávané během našeho prvního mandátu jsou velmi uspokojivé a povzbudivé a že musíme konkrétními opatřeními více investovat do týmové práce a synergie různých aktérů.

Naší ambicí je pokračovat v tom, co jsme zahájili za poslední čtyři roky, protože dnes věříme, že jsme stanovili dobrou diagnózu nezbytnou pro další zvýšení úrovně univerzity. Jsme přesvědčeni, že i nadále poskytujeme proveditelná a konkrétní řešení výzev této prestižní univerzity, abychom ji pomohli přeměnit na velkou univerzitu.

Místa

  • Meknes

    Meknes, Maroko

    Otázky