Keystone logo
Moholy-Nagy University of Art and Design

Moholy-Nagy University of Art and Design

Moholy-Nagy University of Art and Design

Úvod

MOME je univerzita pro umělce, designéry, tvůrce a inovátory, kteří se zavázali prolomit formu průměrnosti. Zaměřujeme se na přístup jako celek prostřednictvím mentoringu a vytváření hodnotově orientovaného ekosystému umění a designu v regionu CEE (střední a východní Evropa).

MOME vítá mezinárodní studenty již více než 30 let v rámci programu Evropské unie Erasmus a jsme hrdí na naši spolupráci s téměř stovkou uměleckých a designových univerzit po celém světě. V září 2024 MOME zahajuje šest denních magisterských programů v anglickém jazyce.

Růst našeho mezinárodního studentského sboru zůstává klíčovým zaměřením našich budoucích cílů, protože přítomnost zahraničních studentů hraje klíčovou roli při utváření naší rozmanité komunity a kultury.

MOME poskytuje podporu školného zahraničním studentům, kteří jsou přijati do mezinárodních programů, pocházejí z konkrétní geografické oblasti a mají nárok na podporu na základě svých odborných úspěchů.

Špičkový kampus MOME o rozloze 29 000 m2 otevřel své brány v roce 2019. Obnovené akademické budovy podporují kooperativní, mezioborové příležitosti pro vícestupňové školení. Větší důraz je kladen na formy školení, které reagují na výzvy 21. století a nabízejí dovednosti zvyšující znalosti, které lze využít v kreativním průmyslu, spolu s vysokoškolskými kurzy.

Náš TechPark v kampusu poskytuje nejmodernější kapacitu dílen a studia potřebnou pro vzdělávání. Zařízení je zároveň místem pro experimentování, prototypování a vývoj mediálního obsahu i profesionální implementaci.

Rádi bychom vás přivítali v naší komunitě!

Přijímací řízení

Pro naše magisterské programy v anglickém jazyce, kromě akademického titulu je také vyžadováno doklad o znalostech anglického jazyka na úrovni B2 nebo plynulých znalostí angličtiny.

Postup při podávání žádostí

Podmínkou pro podání přihlášky na tyto programy je vysokoškolský titul (bakalářský nebo magisterský titul). Uchazeči jsou hodnoceni na základě jejich portfolia prezentujícího svou profesní cestu, a také na základě jejich osobního úvodu (praktická zkouška). Tudy, potenciální studenti mohou být vybráni na základě jejich talentu, schopnosti, a dosavadní úspěchy.

1. krok

(Pro občany EU:) Podejte svou žádost prostřednictvím našeho rozhraní apply dot mome dot hu nebo webové stránky felvi dot hu (ten je k dispozici pouze v maďarštině). Začátek období podávání žádostí: prosinec, přesné datum TBC.

2. krok

Požadavky na obsah a formát pro nahrání portfolia, jakož i částka a způsob platby zvláštního procesního poplatku, budou zveřejněny na webových stránkách univerzity do 1. února 2023.

3. krok

V období od 8. května do 4. června 2023: Nahrajte své portfolio

4. krok

3. až 7. července 2023: Proveďte praktickou přijímací zkoušku.

Univerzita si vyhrazuje právo změnit dobu přijímacích zkoušek, jakož i pořadí, obsah a způsob provádění jednotlivých zkouškových úkolů. Jakákoli taková změna bude zveřejněna na webových stránkách univerzity.

Stipendia a financování

V souladu s dlouhodobou mezinárodní strategií univerzity, studenti přijatí z následujících zemí budou mít nárok požádat o stipendium: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Bělorusko, Chorvatsko, Kosovo, Polsko, Lotyšsko, Litva, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, a Rusko.

Úvahy o udělení stipendia budou zahrnovat odborné úspěchy a příjmovou situaci uchazečů. Stipendium bude uděleno ve výši 25%, 50%, 75% nebo 100% školného, s výhradou rozhodnutí výboru určeného rektorem a kancléřem. Počet příjemců stipendia bude záviset na velikosti rozpočtu univerzity vyčleněného na tento účel z jejích příjmů.

Stipendium bude uděleno na celou dobu trvání školení, pokud příjemce stipendia vydělává alespoň 15 kreditů za semestr. Pokud není tento požadavek splněn, udělené stipendium bude automaticky ukončeno bez dalšího oznámení.

Žádost o stipendium

Žádost o stipendium začíná 8. května 2023. Pokud jste občanem země, která je způsobilá požádat o stipendium, a úspěšně jste požádali buď o aplikaci dot mome dot hu nebo felvi dot hu pro program financovaný z vlastního financování, během období předkládání portfolia budete muset nahrát formulář pro zveřejnění finančních informací. Na konci dubna obdržíte e-mail s informacemi o tom, kam nahrát prohlášení a jak požádat o stipendium. Podání přihlášky musíte vyplnit do 4. června 2023. Vezměte prosím na vědomí, že ti, kteří požádali o státem financovaný program na felvi dot hu, NEJSOU způsobilí žádat o stipendium regionální mobility.

Vízové požadavky

Pokud žádáte o naše programy ze země mimo EHP/EU, možná budete muset požádat o vízum s povolením k pobytu (D-vízum) pro vstup do Maďarska. Chcete-li požádat o D-vízum, musíte kontaktovat nejbližší maďarský konzulát ve vašem domově.

Vezměte prosím na vědomí, že proces žádosti o vízum je zdlouhavý, může trvat až dva měsíce, a proto důrazně doporučujeme domluvit si schůzku s konzulátem co nejdříve. Termíny v polovině července je nutné rezervovat v květnu nebo začátkem června.

Po úspěšném přijetí do vybraného programu vám zašleme akceptační dopis, který můžete použít k žádosti o vízum. Po dokončení registračního procesu na začátku semestru také obdržíte potvrzení o zápisu.

Více informací o procesu žádosti o studentská víza (D-vízum) naleznete na stránkách konzulárních služeb.

Studenti ze 3. zemí pocházející ze země bez vízové povinnosti musí také po příjezdu do Maďarska požádat o povolení k pobytu pro studijní účely. Naše kancelář pro záležitosti studentů vám pomůže s procesem žádosti o povolení k pobytu.

Žádost o povolení k pobytu lze podat také online prostřednictvím elektronické administrační platformy Imigračního úřadu EnterHungary. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak si můžete zařídit aplikaci online, stáhněte si příručku.

Sjednání zdravotního pojištění

Studenti by si měli ve své domovské zemi sjednat vhodné zdravotní pojištění. Lidé s chronickým onemocněním by si měli ověřit, zda jsou také hrazeni ze zdravotního pojištění. Studenti, kteří pravidelně užívají jakékoli léky, by se měli ujistit, že k nim během svého pobytu v Maďarsku budou mít přístup. Není možné přijímat léky poštou z vaší domovské země, protože mohou být zadrženy na celnici kvůli rozdílům mezi předpisy EU a zemí mimo EU.

Vytvoření těchto opatření ve vaší domovské zemi bude téměř jistě levnější než výroba zde v Maďarsku.

Před uzavřením smlouvy s pojišťovnou si prosím ověřte počet zdravotních středisek, s nimiž mají smlouvu v Maďarsku/Budapešti, a rozsah zahrnutých služeb.

V současné době v Maďarsku nabízí individuální plány studentského zdravotního pojištění pro zahraniční studenty následující maďarská pojišťovna: Generali

Chcete-li získat cenovou nabídku, můžete kontaktovat jejich anglicky mluvící zákaznický servis na čísle +36 30 211 2770 nebo je kontaktovat vyplněním online formuláře žádosti o informace.

Níže naleznete seznam soukromých zdravotních středisek, která mohou být užitečná při hledání poskytovatele pojištění: Všechna tato zdravotní střediska mají anglicky mluvící lékaře a asistenty a poskytují širokou škálu služeb zdravotnických specialistů. Vezměte prosím na vědomí, že v Budapešti je několik soukromých klinik/středisek zdravotní péče, ale musíte se ujistit, že vaše pojištění je sjednáno s místem, které navštěvujete. Nějaké příklady:

  • FirstMed
  • Lékařské centrum Rozsakert
  • Medicover
  • Centrum zdraví Buda

Místa

  • Budapest

    Zugligeti út,9-25, 1121, Budapest

Otázky