Keystone logo
Medical University Of Graz

Medical University Of Graz

Medical University Of Graz

Úvod

Univerzita zdraví

„Výzkum udržitelného zdraví“ je ústředním tématem Medical University Of Graz . Výuka, výzkum a péče o pacienty ve znamení udržitelnosti s ústředním zaměřením na prevenci a udržování zdraví charakterizují Štýrskou univerzitu zdraví. Studenti, učitelé a zaměstnanci se navzájem učí a pracují podle zásad biopsychosociálního modelu, který se zaměřuje na lidi a všechny jejich potřeby. Kromě školení budoucích lékařů a vědců v ošetřovatelství, jakož i výzkumu inovativních léčebných metod a opatření na ochranu zdraví přebírá Vysoká škola zdravotnictví péči o pacienty na vysoké úrovni. Nejen studenti těží z velkých odborných znalostí, ale celá populace. V kontextu mediálních zpráv, přednášek a řady akcí mohou mladí i staří využít širokou škálu znalostí. Široký rozsah završuje postgraduální výcvik lékařů a dalších cílových skupin.

Místa

  • Graz

    Auenbruggerplatz,2, 8036, Graz

    Otázky