We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Münster University Of Applied Science

Münster University Of Applied Science

Münster University Of Applied Science

Úvod

Münster University of Applied Sciences byla založena 1. srpna 1971 po sloučení veřejných a soukromých škol stavebních a inženýrských a odborných škol.

Tehdy byla studentská populace přibližně 2 300; dnes téměř 14 000 mladých lidí sleduje jeden z našich 87 stupňů, z toho 38 magisterských - vysoký podíl ve srovnání s jinými univerzitami aplikovaných věd. Kromě toho přibližně 110 spolupracujících doktorandů usiluje o získání doktorátu, který je podporován naším doktorským studijním programem.

V průběhu let se z Münster University of Applied Sciences vyvinula praktická, mezinárodní a interdisciplinární univerzita aplikovaných věd. Pedagogičtí pracovníci i studenti stejně přispívají k úspěšnému přenosu vědeckých poznatků do praxe. To se vyplatí: naše provozovna je nyní jednou z největších a nejúspěšnějších německých univerzit aplikovaných věd.

Místa

  • Münster

    Corrensstraße,25, 48149, Münster

    Otázky