Keystone logo
Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Úvod

Latvia University of Life Sciences and Technologies je vysokoškolské a vědecké zařízení Lotyšské republiky, kde se provádí vědecký výzkum, jakož i akademické a odborné studijní programy.

Hlavním cílem univerzity je vytvořit intelektuální potenciál pro zajištění udržitelného rozvoje Lotyšska a jeho venkova zejména při současném stávání a aktuální, mezinárodně uznávaná a prestižní univerzita, která se aktivně integruje do sjednoceného evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a vědy.

Poslání a vize

Mise

Vytvoření mezinárodně konkurenceschopné, inovativní, kreativní a udržitelné budoucnosti pro rozvoj společnosti.

Vize

Lotyšská univerzita biologických věd a technologií je moderní, národně a mezinárodně uznávaná vědecká univerzita - lídr ve vytváření inovací souvisejících s bioekonomikou a souvisejícími průmyslovými odvětvími a v udržitelném využívání přírodních zdrojů v oblasti Baltského moře.

Vlastnosti kampusu

    Místa

    • Jelgava

      Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2 Liela Street, LV-3001, Jelgava

      Otázky