Keystone logo
International Maritime University of Panama

International Maritime University of Panama

International Maritime University of Panama

Úvod

Nautical School of Panama byla založena v roce 1958 a v té době se výhradně věnovala výcviku víceúčelových námořníků až do roku 1971, kdy byla založena kariéra palubního a strojního důstojníka. V roce 1972 byla zvážena poptávka po mezinárodních obchodních důstojnících námořní pěchoty a možnostech zaměstnání v Panamském průplavu, proto byla akademická nabídka rozšířena na univerzitní úrovni a zahrnovala kariéry vedoucí k obchodním námořním důstojníkům.

Stará námořní škola v Panamě je nyní součástí International Maritime University of Panama (UMIP) a je integrována jako součást Fakulty námořních věd; který se specializuje na výcvik palubních důstojníků (bakalář námořního inženýrství se specializací na navigaci a námořní dopravu) a Machine (bakalář námořního inženýrství se specializací na námořní stroje a lodní pohonné systémy).

International Maritime University of Panama je oficiální univerzitou v Panamské republice, vytvořenou zákonem č. 40 z 1. prosince 2005, s autonomií, právním postavením a vlastním majetkem, s právem ji spravovat a s mocí organizovat plány a studijní programy prostřednictvím výuky, výzkumu a rozšiřování v námořních disciplínách a v technologickém rozvoji národního, regionálního a mezinárodního námořního společenství.

Místa

 • Panama City

  Calle College, , Panama City

  Programy

   Instituce také nabízí:

   Otázky