Keystone logo
Institute of Paços de Brandão (Instituto Superior de Paços de Brandão)

Institute of Paços de Brandão (Instituto Superior de Paços de Brandão)

Institute of Paços de Brandão (Instituto Superior de Paços de Brandão)

Úvod

Statutární cíle ISPAB jsou:

Podporovat a rozvíjet výuku, výzkum a kulturu;

Vyučujte vysokoškolské vzdělávání a udělujte akademické tituly a tituly za podmínek, které jsou nebo mohou být povoleny ministerstvem školství;

Vyučujte kurzy odborné přípravy, specializace a zdokonalování, i když nezískávají akademický titul;

Pořádat konference, semináře a další aktivity vědecké a pedagogické povahy;

Organizovat a rozvíjet akce pro poskytování služeb komunitě v rozsahu vyučovaných vědeckých oborů a v perspektivě vzájemného ocenění;

Podporovat průběžné školení;

Organizovat nebo spolupracovat na vzdělávacích, kulturních a technických rozšiřovacích činnostech;

Podporovat a stimulovat kontakty na pedagogické, technické, vědecké a kulturní úrovni s národními a mezinárodními institucemi;

Podporovat akce zaměřené na rozvoj vědeckého výzkumu v rámci oblastí jeho odborné přípravy a v dalších oblastech považovaných za zajímavé;

Spolupracujte s veřejnými nebo soukromými subjekty, zejména v rámci regionálního rozvoje.

Místa

  • Lisbon

    Lisbon, Portugalsko

    Otázky