Keystone logo
Hyperion University of Bucharest

Hyperion University of Bucharest

Hyperion University of Bucharest

Úvod

Hyperion University je první soukromá vysokoškolská instituce založená v Rumunsku v roce 1990 spolu s Hyperion University Foundation jako kulturně-vědecké sdružení, nevládní, apolitické, neziskové a akreditované podle rumunského zákona č. 275 z 15. května 2002.

Univerzita má ve své struktuře 17 vysokoškolských studijních programů (specializací) a 16 akreditovaných magisterských programů pokrývajících širokou škálu oborů a specializací v souladu s požadavky trhu práce.

Hyperion University of Bucharest těží z didaktického a vědeckého přínosu kompetentní fakulty složené z učitelů a prestižních vědců a kultur, specialistů v různých oborech exaktních a technických věd, ekonomie, práva, společenských věd, politiky a komunikace, psychologie a vzdělávání, humanitní a přírodní vědy, umění (divadelní umění, kino a média).

Místa

  • Bucharest

    Calea Călărași,169, 030615, Bucharest

    Otázky