Keystone logo
HfKM Regensburg

HfKM Regensburg

HfKM Regensburg

Úvod

Církevní hudební školu v Řezně zřizuje Franz Xaver Haberl jako první a dodnes existující katolickou církevní hudební školu. Od samého začátku má mezinárodní význam i mimo německy mluvící oblast.

Raně romantický spisovatel a filozof Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, který se zapsal do světové literatury pod jménem Novalis, nám ve svém díle „Heinrich von Ofterdingen“ zanechal citát s otázkou, kam vede naše cesta. Odpověď poskytl ve svém fragmentu románu. Ale co tím myslí? Jeho odpověď je v zásadě velmi jasná a jednoduchá. Odkazuje nás zpět na naše vlastní já, na touhu být sami se sebou. A také potřeba porozumět sobě samému, protože to nakonec zůstane v životě. Být doma tady a teď, růst ve vzdělání a lidské zralosti jako součást většího celku.

Místa

  • Regensburg

    Andreasstraße,9, 93059, Regensburg

    Otázky