Keystone logo
Heidelberg Center Latin America

Heidelberg Center Latin America

Heidelberg Center Latin America

Úvod

Heidelberg Center for Latin America, Centre of Excellence in Research and Teaching, is the Postgraduate Center of the University of Heidelberg in Latin America. Bylo založeno jako první a jediné postgraduální centrum německé univerzity v Latinské Americe a oficiálně slavnostně otevřeno v Santiagu de Chile 9. dubna 2002.

Středisko je koncipováno jako instituce sloužící akademickému a vědeckému dialogu a jeho cílem je organizovat, propagovat a řídit doktorské, magisterské a diplomové programy, které nabízí ve spojení s prestižními latinskoamerickými univerzitami, jako je University of Chile, Papežská katolická univerzita v Chile a mimo jiné Národní autonomní univerzita v Mexiku.

Rovněž organizuje a vede specializační semináře, sympozia, letní školy v různých oborech a snaží se předat výsledky německého výzkumu a studijního obsahu zemím regionu. Středisko Heidelberg navíc ze svého sídla v Santiagu de Chile slouží jako platforma pro vědeckou spolupráci s dalšími výzkumnými institucemi nebo univerzitami ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Od roku 2009 a poté, co vyhrál prestižní soutěž o akademickou kvalitu, pořádanou Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a s prostředky z německého ministerstva zahraničních věcí, se Heidelberg Center (HCLA) stalo Centrem excelence. Je celosvětově jedním ze čtyř center excelence ve výzkumu a výuce Spolkové republiky Německo.

Místa

  • Providencia

    Las Hortensias,2340, , Providencia

    Otázky