Keystone logo
Hanbat National University

Hanbat National University

Hanbat National University

Úvod

Brzy na oslavu stého výročí se Hanbat National University snaží posunout vpřed s dnešní rychle se měnící společností. Hyper propojený svět čtvrté průmyslové revoluce vede k novým poznatkům a technologiím, kterých je dosahováno prostřednictvím kreativního vzdělávání a výzkumu založeného na kritickém myšlení. Tyto nové znalosti musí být rozumně využívány, aby vedly ke změnám a inovacím ve společnosti.

Díky své vizi stát se „univerzální univerzitou pro spolupráci mezi průmyslem a univerzitami vytvářející budoucí hodnoty“ bude HBNU sloužit požadavkům této měnící se společnosti. Jako přední národní univerzita v regionu převezmeme vedení při řešení problémů v místní komunitě a upevníme spolupráci s průmyslovými odvětvími a vytváříme nové hodnoty a znalostní aktiva, která mohou v tomto odvětví vytvářet bohatství.

HBNU se také bude snažit pěstovat talenty, které uspokojí požadavky této nové společnosti. Na základě našeho zaměření na integritu, komunikaci, pragmatismus, dovednosti při řešení problémů, globální perspektivy a vedení se z našich studentů stanou etičtí, kreativní a globální profesionálové. Za tímto účelem poskytneme jako univerzitní platforma vytvářející nové znalosti špičkové vybavení a vzdělávací obsah.

Místa

  • Daejeon

    Daejeon, Jižní Korea

    Otázky