Keystone logo
© EMMIR
European Master in Migration and Intercultural Relations

European Master in Migration and Intercultural Relations

European Master in Migration and Intercultural Relations

Úvod

European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) je prvním africko-evropsko-asijským magisterským kurzem programu Erasmus Mundus v oblasti migračních studií a společně jej provozují tři africkí, čtyři evropští a dva asijští partneři, za pomoci širší sítě přidružených partnerů. EMMIR je unikátní studijní program zaměřený na migraci prostřednictvím mezikulturního přístupu, vybavit studenty hlubokými teoretickými a metodologickými dovednostmi v migračních studiích a povzbuzovat je k provádění terénních prací především v afrických, asijských a evropských kontextech. Je koncipován jako multidisciplinární dvouletý magisterský program (120 ECTS), který řeší důležité současné problémy v stále se rozvíjejícím studijním oboru.

Místa

  • Oldenburg

    Ammerländer Heerstraße,114-118, 26129, Oldenburg

  • Stavanger

    Kjell Arholms gate,41, 4021, Stavanger

    Otázky