Keystone logo
Erasmus Mundus European Master in Archeological Materials Science (ARCHMAT)

Erasmus Mundus European Master in Archeological Materials Science (ARCHMAT)

Erasmus Mundus European Master in Archeological Materials Science (ARCHMAT)

Úvod

Cílem tohoto programu je poskytnout studentům specializované dovednosti v archeologii a analytické charakterizaci materiálů od pravěku (megalitu) až po klasické časy (řecké a římské). Studium a konzervace materiálů kulturního dědictví je výzkumná oblast se silnou multidisciplinární konotací a vyžaduje dovednosti, které pokrývají oblasti humanitních a vědeckých výzkumů. ARCHMAT poskytuje společnou integrovanou platformu pro vynikající studenty pocházející buď z přírodovědného nebo humanitního vzdělání, aby pochopili pokročilé vědecké metody používané ke zkoumání archeologických materiálů, a jeho cílem je vytvořit vysoce specializované profesionální odborníky v nově vznikající oblasti archeologie, tj. aplikovaných fyzikálně-chemických věd. ke studiu materiálů archeologického a kulturního dědictví.

Přijímací řízení

Kritéria způsobilosti

Jaká se používají kritéria pro hodnocení společného magisterského studia Erasmus Mundus?

Způsobilé zúčastněné organizace

Zúčastněnou organizací může být jakákoli veřejná nebo soukromá organizace usazená v zemi programu nebo v partnerské zemi, která přímo a aktivně přispívá k poskytování EM JMD.

Takovou organizací může být například:

 • vysokoškolská instituce;
 • veřejný nebo soukromý, malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků);
 • veřejný orgán na místní, regionální nebo národní úrovni;
 • nezisková organizace, sdružení, NNO;
 • výzkumný ústav.

Vysokoškolské instituce se sídlem v programové zemi musí mít platnou Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). ECHE není vyžadována pro účast na vysokoškolských institucích v partnerských zemích. V případě potřeby může být Evropská komise požádána o kontrolu udělení tohoto titulu

Oprávněné jsou vysokoškolské instituce v partnerské zemi (viz definice vysoké školy v části glosář tohoto průvodce).

Vysoké školy usazené v programové zemi musí být schopny prokázat ve fázi podávání žádostí akreditaci na národní úrovni každého magisterského programu udělujícího titul, na jehož základě se skládá program EM JMD.

Kdo může podat žádost?

Vysokoškolská instituce se sídlem v programové zemi. Vysoká škola žádá jménem konsorcia EM JMD. Pobočky vysokoškolských institucí z partnerských zemí se sídlem v programové zemi nebo pobočky vysokoškolských institucí z programové země usazené v partnerské zemi nejsou způsobilé k podání žádosti.

Počet a profil zúčastněných organizací

EMJMD je nadnárodní a jako plnoprávní partneři zahrnuje vysokoškolské instituce z nejméně tří různých programových zemí.

Vysokoškolské instituce ze zemí programu musí být schopny hostit studenty EMJMD a poskytnout alespoň minimální počet kreditů ECTS za studijní období strávené v jejich instituci.

Všechny partnerské organizace z programu nebo partnerských zemí musí být identifikovány v době žádosti o grant.

Způsobilí účastníci

Studenti na magisterské úrovni, zaměstnanci zúčastněných organizací a pozvaní učenci (/hostující lektoři) z programových a partnerských zemí. Studenti budou žádat o stipendium přímo u konsorcia EMJMD dle vlastního výběru a projdou soutěžním výběrovým řízením organizovaným konsorciovými VŠ. Za výběr, nábor a sledování jednotlivých stipendistů odpovídá konsorcium EMJMD.

Počet zúčastněných

Orientačně a během počátečního období financování bude grant EM JMD financovat b 13 až 20 studentských stipendistů a alespoň 4 pozvané vědecké pracovníky / hostující lektory na příjem (podle vydání EM JMD) 63 zapojených do aktivit EMJMD celkem alespoň 8 týdnů64.

Učenci/hostující lektoři musí být vybíráni v souladu se specifickými kritérii výběru akademických pracovníků konsorcia a přinášet konkrétní přidanou hodnotu k realizaci EMJMD.

Kromě toho mohou konsorcia EMJMD obdržet v průměru 4 další stipendia na jeden příjem pro jeden nebo více prioritních regionů/zemí světa.

Místa

 • Evora

  Largo dos Colegiais,2, 7004-516, Evora

  • Rome

   Piazzale Aldo Moro, 5, 00185, Rome

   • Thessaloniki

    Eth. Aminis 41, 546 35, Thessaloniki

    Otázky