Keystone logo
EBZ Business School University of Applied Sciences

EBZ Business School University of Applied Sciences

EBZ Business School University of Applied Sciences

Úvod

Členové obchodní školy EBZ zpracovali své poslání společně v konstruktivním dialogu a převezmou odpovědnost za dosažení formulované orientace a cílů. V prohlášení o misi formulují svůj vlastní obraz, své vůdčí hodnoty, své cíle a pole činnosti obchodní školy EBZ.

Poslání představuje orientační rámec a slouží jako budoucí angažovanost ve studiu a výuce, výzkumu a přenosu znalostí a inovací i v kooperativní spolupráci. Jsme si vědomi, že této hlavní zásady je třeba se držet, a budeme průběžně kontrolovat, do jaké míry jsme při jejím provádění pokročili. Tento model je společně sponzorován správní radou, nadací rady EBZ, univerzitní radou, senátem, rektorem / kancléřem / in, reprezentativním studentským orgánem, univerzitním komisařem pro rovnost žen a mužů, univerzitním komisařem pro zohlednění potřeb a předcházení diskriminaci osob se zdravotním postižením a podnikové rady.

Místa

  • Bochum

    Springorumallee,20, 44795, Bochum

    Otázky