Keystone logo
DTI University

DTI University

DTI University

Úvod

DTI University je poskytovat, organizovat a poskytovat vzdělání v akreditovaných studijních programech, realizovat tvůrčí vědecký výzkum a nabízet další vzdělávací programy v podobě široké škály kurzů a vzdělávacích aktivit.

DTI University je zaměřena na produkci a šíření znalostí a inovací v aplikovaných studijních programech a vědních oborech. Zaměřuje se na školení odborníků potřebných na trhu práce k rozvoji znalostní a udržitelně konkurenceschopné ekonomiky na Slovensku. Při realizaci této mise spolupracuje se slovenskými i zahraničními vysokými školami a univerzitami, institucemi v soukromém i veřejném sektoru, nevládními organizacemi a mezinárodními projekty. DTI University v Dubnici nad Váhom, Slovensko je soukromý institut poskytující vysokoškolské vzdělání v akreditovaných bakalářských a magisterských programech.

Místa

  • Dubnica nad Váhom

    Sládkovičova,533/20, 018 41, Dubnica nad Váhom

    Otázky