Keystone logo
Daejin University

Daejin University

Daejin University

Úvod

Základový duch Daejin University

je vychovávat schopné lidi, kteří budou přispívat k rozvoji národa a lidské společnosti založené na věrnosti, zbožnosti a přesvědčení, které jsou založeny na principu harmonického života bez jakékoli zášti, cílem Daesun Jinrihoe založeného na shovívavosti a spravedlnosti.

1. Věrnost (Seongsil, 誠實)

„Seong (誠)“ označuje „pravdu“ a „upřímnost“. Znamená to dělat to, co si člověk uvědomí ve své vnitřní mysli, bez jakékoli falešnosti.

2. Piety (Gyeonggeon, 敬虔)

„Gyeong (敬)“ označuje pohyb vpřed sledováním pohybu těla a duše v souladu s vlastními vlastnostmi; odkazuje na „zbožnost“ a „opatrnost“.

3. Přesvědčení (Sinnyeom, 信念)

„Hřích (信)“ označuje „víru“ a nezměněné srdce, jakmile učiní určité rozhodnutí. Týká se to neměnící se rozhodné mysli soukromou chamtivostí a snahy dosáhnout očekávaných cílů udržením mysli.

Místa

  • Pocheon-si

    Pocheon-si, Jižní Korea

    Otázky