Keystone logo
© CZU
Czech University of Life Sciences Prague

Czech University of Life Sciences Prague

Czech University of Life Sciences Prague

Úvod

Czech University of Life Sciences Prague (ČZU) je jednou z předních evropských univerzit v biologických vědách. Z jeho 21 000 studentů je 27 % zahraničních a mohou si vybrat z více než 60 studijních programů v angličtině. CZU vede k odpovědnosti k životnímu prostředí k zajištění udržitelného životního stylu. ČZU se zaměřuje na lesnictví, environmentální vědy, zemědělství, udržitelné využívání přírodních zdrojů, management a informatiku, technologie a regionální rozvoj. Univerzita má moderní a krásně upravený zelený kampus, který byl opakovaně hodnocen jako nejudržitelnější v České republice.

Proč CZU

1. Zelený a moderní univerzitní kampus v Praze

Areál Suchdol nabízí mnoho vybavení na jednom místě. Od prostorných přednáškových sálů až po cenově dostupné rezidence a jídelny; velká knihovna, živá zábava, multifunkční sportovní centra a spousta zelených ploch.

2. Pestrá nabídka studijních programů v angličtině

Zajímá vás ekologie, přírodní zdroje, obchod, technologie nebo informatika? Nabízíme více než 100 studijních programů v různých oborech souvisejících s oblastí věd o živé přírodě, z nichž 60 je vyučováno v angličtině.

3. Kvalitní vzdělávání a špičkový výzkum a vývoj

Podle prestižních žebříčků patříme mezi tři procenta nejlepších univerzit na světě. Daří se nám především v zemědělských, lesnických a environmentálních vědách. Zajišťování kvality vzdělávacích aktivit je jednou z hlavních a dlouhodobých priorit naší instituce.

4. Bezpečné umístění v srdci Evropy

5. Teoreticky podložené, ale doplněné praxí

6. Udržitelnost je naší prioritou
Je pro vás důležitá ekologie a zodpovědnost? Pro nás ano, takže přijímáme opatření, abychom co nejméně ovlivnili planetu. Podle mezinárodního žebříčku UI Green Metric World University Rankings máme nejudržitelnější kampus v České republice.

7. Dostupné školné a životní náklady

Poplatky za studium angličtiny se pohybují od 300 EUR/rok do 5 000 EUR/rok. Samoplátci mohou získat ubytování na našich studentských kolejích v kampusu (cca 250 EUR/měsíc). Máme také několik kolejí mimo kampus. Ostatní životní náklady jsou v ČR ve srovnání se západní Evropou relativně nízké.

8. Příležitosti k zaměstnání

Nebojte se, že po studiu nenajdete práci. Zaměstnanost absolventů ČZU je již řadu let trvale vysoká. Česká republika se také může pochlubit jednou z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Chcete mít lepší představu o svých příležitostech, když ještě studujete? Vydejte se na Veletrh pracovních příležitostí, který každoročně pořádáme.

9. Bohatý studentský život

Náš kampus je rušný s více než 21 000 studenty, z nichž 6 000 jsou zahraniční studenti. Hostujeme také několik studentských organizací (např. Erasmus Student Network, AIESEC, CZU Prague Formula Racing,...). Areál je plný aktivit. Čeká vás Welcome Week, Prague Science Film Fest, Miss Agro, hokejové zápasy a další akce.

10. Více možností jídla

Areál nabízí několik míst k jídlu a navíc mnoho jídel je dotováno. Pro dobré jídlo nemusíte sahat hluboko do kapsy. Je zde několik restaurací, jídelna, bufety a naše prodejna CZU, která nabízí různé zdravé a syté občerstvení.

Přehled studijních oborů a programů na ČZU

Nejzelenější univerzitní kampus v ČR, udržitelnost, bohatý studentský život, rodinná atmosféra. To jsou atributy, které se našim současným studentům vybaví, když slyší CZU. Chcete to také zažít? Stačí si vybrat!

Institucionální akreditace pro ČZU

V roce 2019 byla Czech University of Life Sciences Prague udělena institucionální akreditace pro celkem 8 oblastí vzdělávání: Biologie, Ekologie a Životní prostředí; ekonomické vědy; informatika; Lesnictví a těžba dřeva potravinářský průmysl; Strojírenství, technologie a materiály; Vědy o Zemi a zemědělství . Tato akreditace je udělena pro všechny stupně vysokoškolského vzdělání (bakalářský, magisterský a doktorský stupeň) na maximální možnou dobu 10 let.

Institucionální akreditace uděluje vysoké škole oprávnění samostatně rozvíjet a uskutečňovat studijní programy v určitém oboru vzdělání. Udělení institucionální akreditace je tedy určitým měřítkem kvality dané vysoké školy a poskytuje větší autonomii a flexibilitu při tvorbě a adaptaci studijních programů.

Vlastnosti kampusu

Nejzelenější kampus v ČR

Žijte v Suchdole!

Nejzelenější kampus v ČR a na dosah centra Prahy. Bary, restaurace, sportoviště, více než tři a půl tisíce stromů, ale také krávy, lamy nebo opice. To vše se skrývá v našem suchdolském kampusu. Jsme malé a téměř nezávislé město. Můžete zde žít, studovat, jíst, bavit se, sportovat i relaxovat.

Autobusem na metro Dejvická to trvá 11 minut, autobusové linky 107 a 147 jezdí ve špičce každé 3 minuty.

Na Fakultě strojní sídlí Pivovar Suchdolský Jeník, který vaří naše vlastní univerzitní pivo. Kromě suchdolského kampusu máme řadu zařízení i mimo areál. Pokud se rozhodnete pro zemědělskou nebo environmentální studia, můžete své školení strávit na naší Farmě v Lánech. Lesníci trénují na našem Lesním zřízení v Kostelci nad Černými lesy. Kromě toho máme v Mělníku vlastní Vinařské a vinařské centrum.

  Přijímací řízení

  Přihlášky ke studiu

  • Přihlášky ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech se podávají online, dobu podávání přihlášek stanoví jednotlivé fakulty.
  • Po podání přihlášky bude uchazeč kontaktován příslušnou studijní správou fakulty a bude informován o dalším postupu (tj. kdy a kde se dostavit k přijímacímu pohovoru; stav přihlášky – přijata; zamítnuta; možnosti přitažlivý atd.)
  • Kromě vyplnění a odeslání přihlášky online je nutné uhradit registrační poplatek ve výši 500 Kč. V případě podání více přihlášek do více studijních programů je nutné uhradit poplatek za každou e-přihlášku. Platbu lze provést kartou online. Není možné platit jednou sdílenou platbou z důvodu administrativní procedury uznávání plateb k jednotlivým aplikacím. Přihláška, ke které nebude platba přiřazena, bude na konci lhůty pro podávání žádostí vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení.
  • Studijní programy v angličtině podléhají úhradě školného. Podrobnosti o výši školného jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých fakult.

  Bakalářské studium

  • Bakalářské studium na ČZU Praha trvá 3 akademické roky
  • Informace o bakalářských programech vyučovaných na ČZU.
  • Uchazeči musí vyplnit on-line přihlášku, termín je různý
  • Uchazeči musí složit přijímací zkoušku
  • Před zápisem musí všichni uchazeči předložit středoškolský/vysokoškolský diplom.
  • Zápis probíhá na začátku každého akademického roku, obvykle koncem září
  • Studium v bakalářských programech vyučovaných v angličtině podléhá úhradě školného. Školné není požadováno u studijních programů vyučovaných v českém jazyce.

  Magisterské studium

  • Magisterské studium na ČZU Praha trvá 2 akademické roky
  • Informace o magisterském studiu na ČZU jsou k dispozici.
  • Uchazeči musí vyplnit on-line přihlášku do termínu stanoveného fakultou.
  • Uchazeči musí složit přijímací zkoušku
  • Před zápisem musí všichni uchazeči předložit příslušný bakalářský diplom.
  • Zápis probíhá na začátku akademického roku, obvykle koncem září
  • Studium v magisterských programech vyučovaných v angličtině podléhá úhradě školného. Školné není požadováno pro magisterské studijní programy vyučované v českém jazyce.

  doktorské studium (PhD)

  • Doktorské studium na ČZU trvá 3 - 4 akademické roky.
  • Informace o doktorském studiu jsou k dispozici.
  • Uchazeči musí složit přijímací zkoušku
  • Před zápisem musí všichni uchazeči předložit příslušný magisterský diplom.
  • Zápis se koná na začátku akademického roku, obvykle koncem září
  • Studium v doktorských programech v angličtině podléhá platbě školného. U doktorských studijních programů v českém jazyce se školné nevyžaduje.

  Vízové požadavky

  Vízum do ČR

  Studentské vízum a povolení k dlouhodobému pobytu

  Informace pro studenty

  Ministerstvo vnitra ČR

  1. Náležitosti žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia
  2. Rezervační systém cizinců – spravujte svůj termín pro vízum/dlouhodobý pobyt ON-LINE

  Studentský režim (student Režim) - Fast Track for Visa Interview

  Nominováni mohou být žadatelé o studentské vízum a povolení k dlouhodobému pobytu ke studiu v České republice (nad 90 dnů), kteří obdrželi oficiální dopis o přijetí ke studiu od některé z fakult Czech University of Life Sciences Prague (ČZU). Kancelářem mezinárodních vztahů ČZU pro zrychlené pohovory - Student Mode (student Režim) - na českém velvyslanectví v zemi jejich původu. V případě, že nominace bude schválena Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže ČR a přijata Ministerstvem zahraničních věcí ČR, budou vybraní studenti kontaktováni konzulárním oddělením Velvyslanectví ČR v zemi jejich původu. (e-mailem nebo telefonicky) a případně obdrží pevné datum pro pohovor o dlouhodobém vízovém pohovoru a pro předložení všech požadovaných dokumentů.

  Důležité oznámení:

  • Žadatelé o vízum k dlouhodobému pobytu do České republiky nemají automaticky nárok na nominaci na zrychlené pohovory. Oddělení zahraničních vztahů ČZU si vyhrazuje právo nominovat studenty do Studentského režimu (student Režim) dle vlastního uvážení a není právně vázáno k nominaci studenta, zejména pokud student není doporučen k nominaci Studijním oddělením a/nebo Mezinárodními vztahy. Kancelář na jedné z fakult ČZU.
  • Nominace do Studentského režimu (student Režim) není v žádném případě zárukou, že žadatel skutečně obdrží studentské vízum k dlouhodobému pobytu.
  • Nominace na Studentský režim (student Režim) je oprávněna zasílat Ministerstvu školství, tělovýchovy a mládeže pouze Oddělení zahraničních vztahů ČZU.
  • Nominace připravují příslušní fakultní studijní koordinátoři, kteří poskytují potřebné podklady ÚRO ČZU.
  • Žadatelé o víza k dlouhodobému pobytu nejsou oprávněni se nominovat a nemají žádné právní právo být nominováni.

  Praktické informace:

  Czech University of Life Sciences Prague je součástí programu Student Mode (Režim student) - společného programu MŠMT, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra pro urychlení vízového procesu pro uchazeče o studium na ČZU ze zemí zařazen do Studentského režimu (Režim student). ČZU může nominovat uchazeče do Studentského režimu (student Režim), pokud jejich občanství odpovídá zemím spadajícím do konzulární působnosti zastupitelských úřadů. Uchazeči se mohou účastnit Studentského režimu (Režim student) pouze v zemi, jejíž jsou občany. Např. žadatel s indickým občanstvím žijící v Rusku může být zařazen do Studentského režimu (student Režim) pouze pro ambasádu v Indii, nikoli v Rusku.

  Žádost o zařazení uchazečů do Studentského režimu (student Režim) nepodává student, ale univerzita. Přijímající fakulta musí připravit následující dokumenty (platí pro studenty přijaté ke studiu v prezenčním studiu):

  a) rozhodnutí o přijetí ke studiu;

  b) doklady prokazující ověření předchozího vzdělání a jeho poskytovatele.

  Tyto dokumenty zpravidla zpracovává Studijní oddělení fakulty pro programy v českém jazyce a oddělení mezinárodních vztahů fakulty pro programy v anglickém jazyce.
  Pro více informací nebo v případě žádosti o nominaci kontaktujte svou fakultu (Studijní oddělení Fakulty pro programy v českém jazyce a Oddělení mezinárodních vztahů Fakulty pro programy v anglickém jazyce).

  Stipendia a financování

  Obecná informace

  Studenti mohou získat finanční podporu formou stipendia. Patří sem oceňování za dobré známky, mimoškolní aktivity, ale i podpora studia v zahraničí, doktorandská stipendia, pomoc v těžkých situacích a sociální a ubytovací stipendia. Kritéria pro poskytování stipendií se řídí podmínkami Stipendijního řádu.

  Vedení univerzity vyřizuje pouze agendu sociálních a ubytovacích stipendií; ostatní stipendia jsou v kompetenci jednotlivých fakult.

  Ubytovací stipendium

  Na ubytovací stipendium máte nárok, pokud studujete prezenční formou, nestudujete na jiné vysoké škole (kde jste studium zahájili), nepřekročili jste stanovenou dobu studia (tři roky u bakalářského studia, dva roky u magisterského studia a dva roky) let pro doktorské studium), nebydlíte tam, kde studujete, nebo jste na zahraničním studijním pobytu (v tomto případě to platí i pro kombinované studium).

  O toto stipendium je nutné zažádat elektronicky v UIS. V agendě „Studium“ v odkazu „Portál studenta“ naleznete formulář „Žádost o ubytovací stipendium“. Před odesláním přihlášky je nutné ve volbě „Banka“ zadat číslo účtu pro výplatu stipendia.

  Přihláška je platná po celou dobu studia.

  Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně za uplynulé tři měsíce: v lednu (za období říjen až prosinec), v dubnu (za období leden až březen) a v červenci (za období duben až červen). Za období od července do září se stipendium nevyplácí.

  Podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia jsou obsaženy ve Stipendijním řádu ČZU.

  Žebříčky

  ČZU si výrazně polepšila ve svých klíčových oborech v žebříčku QS World University Rankings

  QS World University Rankings zveřejnilo hodnocení jednotlivých univerzit ve světě podle oborů, ve kterých působí. Celkem bylo analyzováno 51 oborů akademicko-výzkumné činnosti vysokých škol. Ve dvou z nich se umístila i ČZU. Jak uvádí žebříček na svých webových stránkách (přímá anglická citace): „QS World University Rankings by Subject se sestavuje každoročně, aby pomohl potenciálním studentům identifikovat přední univerzity v konkrétním předmětu. Citace výzkumů spolu s výsledky velkých globálních průzkumů mezi zaměstnavateli a akademiky se používají k hodnocení univerzit“.

  ČZU se tak ocitla mezi předními univerzitami v zemědělství a lesnictví (v širším oboru vědy o živé přírodě a lékařství) a v oboru environmentální vědy (v širším oboru přírodní vědy). Konkrétně v zemědělství a lesnictví je ČZU na 90. místě na světě (ze 410 hodnocených světových univerzit je nejlepší v ČR, ostatní hodnocené vysoké školy v ČR jsou v tomto oboru na 200.-300. místě). V Environmental Sciences je ČZU na 201.-250. místě na světě ze 463 hodnocených univerzit (Masarykova univerzita se dělí na stejné místo jako ČZU, Univerzita Karlova na 301. - 350. místě).

  Toto umístění je výsledkem práce celé akademické obce. V roce 2019 jsme byli v Zemědělství a lesnictví pouze 151. – 200. a v oboru Environmental Sciences jsme v tomto žebříčku vůbec nefigurovali.

  Šanghajské pořadí: ČZU na 4. místě v ČR

  Academic Ranking of World Universities (ARWU), prestižní a jeden z nejstarších žebříčků hodnotících výzkumnou činnost univerzit (známý také jako Shanghai Ranking), zveřejnil nová data za rok 2022. Podle nich se CZU umístila na společném 4. místě v roce ČR (spolu s ČVUT). Celosvětově se ČZU umístila na 801. - 900. místě z přibližně 2 500 hodnocených univerzit (ve světě je přes 30 000 univerzit).

  Z českých univerzit se na prvních třech místech umístily Univerzita Karlova (301. – 400.), Masarykova univerzita (401. – 500.) a Univerzita Palackého v Olomouci (701. – 800.). V první tisícovce univerzit se umístilo celkem osm českých univerzit.

  ČZU se ve zmíněném žebříčku poprvé objevila v roce 2018, kdy se umístila na společném 5. místě v ČR (a 901.-1000. celosvětově). Posun v žebříčku během pěti let dokazuje rostoucí kvalitu výzkumu naší univerzity.

  Poznámka: Kromě absolventů nebo zaměstnávaných nositelů Nobelovy ceny nebo Fieldsovy medaile jsou v případě ARWU klíčové pro hodnocení publikace v časopisech Nature a Science. Žebříček dále hodnotí počet vysoce citovaných autorů, počet článků indexovaných v databázi Web of Science a publikační výkon na osobu spřízněnou s hodnocenou univerzitou.

  Ohlasy studentů

  Místa

  • Prague

   Kamýcká 129, 165 00, Prague

   Otázky