We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Prague Film School / Ali Shreim
Czech University of Life Sciences - Faculty of Economics and Management

Czech University of Life Sciences - Faculty of Economics and Management

Czech University of Life Sciences - Faculty of Economics and Management

Úvod

Česká univerzita životních věd Praha slaví v roce 2016 své 110. výročí.

Česká univerzita věd o životě je veřejná vysoká škola (podle zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách). V současné době je v České republice 27 veřejných vysokých škol a 2 státní vysoké školy. Veřejné i státní vysoké školy financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Veřejné vysoké školy však řídí jejich rektorská rada a akademický senát, zatímco státní univerzity jsou řízeny příslušnými ministry (tj. Ministerstvem vnitra pro policejní akademii a ministerstvem obrany pro univerzitu obrany).

První přednášky o zemědělských vědách byly dodány na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1776. V roce 1812 byla v Českých polytechniky založena zemědělská fakulta. První přednášky v lesních vědách byly pak podány na podzim roku 1848 .

Skutečná historie naší univerzity začíná v roce 1906 založením na základě dekretu rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. z Zemědělské fakulty České polytechniky v Praze. Profesor Julius Stoklasa, renomovaný odborník v oblasti půdní chemie, se stal prvním děkanem fakulty. Od samého začátku (1906-1907) rozvíjel fakultu svoji vlastní životně důležitou aktivitu, založenou převážně na nezištnosti svých učitelů a studentů.

První světová válka dočasně zastavila rozvoj fakulty, ale se založením Československé republiky v roce 1918 se fakulta začala rozvíjet velmi dynamicky. Reformy v oblasti vzdělávání v nově založené Československé republice vedly ke strukturálním změnám České polytechniky (přejmenované na ČVUT v Praze v roce 1920). Zemědělská fakulta byla v roce 1920 přeměněna na Vysokou školu zemědělského a lesnického inženýrství. Stále byla součástí České vysoké učení technické. Vysoká škola zemědělského a lesnického inženýrství se původně nacházela v okrese Praha 2 ve vile Gröbe v Havlíčkově sadech. V roce 1936 se přestěhovala do nové budovy v blízkosti České vysoké učení technické v Praze 6 - okrese Dejvice.

Místa

  • Praha-Suchdol

    129 Kamýcká, 165 00, Praha-Suchdol

    • Prague

      Kamýcká 129, 165 21, Prague

    Otázky