Keystone logo
Czestochowa University of Technology

Czestochowa University of Technology

Czestochowa University of Technology

Úvod

Czestochowa University of Technology (CUT) přispívá k vytváření budoucnosti inženýrství a technologie již více než sedmdesát let. Během našich vědeckých a vzdělávacích aktivit se Czestochowská technická univerzita stala nedílnou součástí polské historie a tradice regionu Czestochowa a města samotného. V celostátních žebříčcích státních vysokých škol patříme mezi špičkové polské univerzity podobného profilu. Vynikající kvalita naší výuky a výzkumu a bezkonkurenční akademické znalosti a zkušenosti našich akademických pracovníků činí ze studia na CUT stimulující a neocenitelnou zkušenost. Technická univerzita v Čenstochové klade prostřednictvím svých výukových programů velký důraz na projektové učení a týmovou práci.

Usilujeme o to, aby Technická univerzita v Čenstochové byla institucí, která:

  • Nabízí vysoce kvalitní vzdělání a poskytuje absolventům dovednosti požadované na trhu práce.
  • Aktivně spolupracuje se subjekty ze socioekonomického prostředí, zajišťuje studentům obohacování znalostí a zkušeností prostřednictvím stáží a praktických cvičení.
  • Vytvořte atraktivní nabídku pro zahraniční studenty a podpořte mezinárodní mobilitu zaměstnanců, doktorandů a studentů.
  • Pokrokové vědní obory klíčové pro současné vědecké výzvy a moderní průmysl, sloužící jako výzkumné a vývojové centrum s významným inovačním potenciálem, vybavené kvalitní výzkumnou infrastrukturou umožňující realizaci ambiciózních vědeckých projektů s mezinárodním významem.
  • Prohlubuje spolupráci s domácími a zahraničními univerzitami a předními ekonomickými subjekty působícími na národním i mezinárodním trhu s cílem uskutečňovat výzkumné a vývojové projekty a realizační práce, vytvářet kooperativní vazby vedoucí ke komercializaci a transferu výsledků výzkumu, jakož i vývojových prací z univerzity k ekonomice.
  • Zapojuje se do aktivit pro růst společenské odpovědnosti a podílí se na globálním procesu dosahování cílů udržitelného rozvoje.

Místa

  • Częstochowa

    ul J.H Dąbrowskiego 69 , 42-201, Częstochowa

Otázky