Keystone logo
Czech University of Life Sciences - Faculty of Environmental Sciences

Czech University of Life Sciences - Faculty of Environmental Sciences

Czech University of Life Sciences - Faculty of Environmental Sciences

Úvod

The Fakulta environmentálních věd Byl založen dne 1. července 2007 na základě souhlasu Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (20. června 2007) a schválení Akademického senátu CULS (26. června 2007). Fakulta je rozdělena do šesti oddělení, které pokrývají celou oblast vzdělávání a vědy na fakultě. Podle Boloňské deklarace fakulta plně realizuje třístupňový systém studia a v sobě spojuje ekologickou a krajinnou část.

ODDĚLENÍ

  • Ústav aplikované geoinformatiky a územního plánování
  • Ústav využívání a zlepšování území
  • Oddělení ekologie
  • Katedra aplikované ekologie
  • Oddělení environmentálních geovědních oborů
  • Oddělení vodních zdrojů a modelování životního prostředí

Fakulta v současné době nabízí akreditované studijní obory v českém a anglickém jazyce v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Místa

  • Prague

    Faculty of Environmental Sciences Kamýcká 1176 , 16521, Prague

Otázky