Keystone logo
Cranfield University MSc by Research - Water
Cranfield University

MSc by Research - Water

1 Years

Angličtina

Plný úvazek, Poloviční úvazek

Request application deadline

03 Jun 2024

Request tuition fees

Na kampusu

Úvod

Konkrétní zájmy supervizorů v rámci centra zahrnují, ale nejsou omezeny na:

  • Voda a hygiena (WASH) v zemích s nízkými příjmy
  • Přírodní řešení pro vodní zdroje a úpravu vody
  • Integrovaný management povodí a modelování
  • Hospodaření s vodními zdroji v zemědělství
  • Zavlažování a odvodnění
  • Dopady změny klimatu, zranitelnost a přizpůsobení
  • Pokročilé senzory pro kvalitu vody, epidemiologii na bázi odpadních vod a diagnostiku v místě péče
  • Environmentální biotechnologie
  • Znečištění životního prostředí, modelování systému voda-půda-odpad a řízení rizik sanace

Supervizoři: Ve společnosti Cranfield klademe velký důraz na supervizi a vztah, který má student se svým nadřízeným. Vztah má být podnětným a plodným partnerstvím, ve kterém školitel poskytuje pokyny k povaze výzkumu a očekávaným standardům a student se rozvíjí jako kompetentní výzkumný pracovník, plně využívající širokou škálu dostupných zdrojů.

Přijímací řízení

O Škole

Otázky