Keystone logo
Comenius University Bratislava, Faculty of Pharmacy,

Comenius University Bratislava, Faculty of Pharmacy,

Comenius University Bratislava, Faculty of Pharmacy,

Úvod

Počátky studia moderní farmacie ve Slovenské republice sahají až k válečnému rozdělení Československa. Významným mezníkem bylo zahájení dvouletého studijního programu v akademickém roce 1939–1940 formou mezifakultní spolupráce: část programu zastřešovala Filozofická fakulta a část lékařská fakulta. V roce 1940 vládní nařízení prodloužila délku studia na tři roky s maturitou a roční praxí ve farmacii jako předchozí podmínkou pro vstup na univerzitu. V roce 1945, po obnovení Československa, vyvstala potřeba sjednotit farmaceutické školství v rámci republiky. V roce 1948 vstoupil v platnost zákon o farmaceutickém studiu a sjednotil farmaceutické studium v Československu. Délka studia byla prodloužena na čtyři roky.

Samostatná Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského (v té době Slovenská univerzita) byla zřízena nařízením vlády, které nabylo účinnosti 1. září 1952. Prvním děkanem univerzity byl Ľ. Krasnec a proděkan L. Zathurecký. Od akademického roku 1953–1954 byl farmaceutický program prodloužen na pět let. V roce 1958 byly zahájeny práce na výstavbě nové budovy Farmaceutické fakulty na ulici Odbojárov. Bylo otevřeno v roce 1960. V témže roce došlo ke sloučení dvou farmaceutických fakult v Brně a Bratislavě a Bratislava se stala sídlem jediné národní farmaceutické fakulty v Československu. Bylo to jedno z nejvýznamnějších období fakulty. Později byla zřízena Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové.

V oblasti vzdělávací činnosti znamenalo schválení změny studijního programu na diferencované tříoborové studium v roce 1977 vytvoření studijních oborů: všeobecná farmacie, technologická farmacie a klinická farmacie. Tato forma studia pokračovala až do roku 1990, kdy bylo zavedeno samostatné pětileté studium farmacie.

V současné době fakulta poskytuje magisterský studijní program Farmacie, který je plně kompatibilní se systémem přípravy farmaceutů v rámci EU. Od roku 2002 fakulta zajišťuje i bakalářské studium v oboru Sanitární a diagnostická zařízení. Kromě pedagogické práce tvoří důležitou součást života fakulty vědecká a výzkumná činnost, která byla orientována především na jednotlivé aspekty drog a léčiv. Před rokem 1989 byla výzkumná činnost koordinována v rámci státního plánu výzkumu, dnes je podporována především národními a mezinárodními grantovými agenturami.

Vlastnosti kampusu

Udělejte si virtuální prohlídku našeho kampusu!

  Místa

  • Bratislava

   Odbojárov,10, 832 32, Bratislava

  Programy

   Instituce také nabízí:

   Otázky