Keystone logo
Columbia University School of the Arts

Columbia University School of the Arts

Columbia University School of the Arts

Úvod

Columbia University School of the Arts uznává, že Manhattan je součástí rodové a tradiční vlasti lidí Lenni Lenape a Wappinger. Škola také uznává, že jsme součástí instituce, jejíž prostory jsou financovány, spravovány a pojmenovány pro rodiny, které odvozovaly své bohatství z transatlantického obchodu s otroky a plantážního otroctví. Uznáním dědictví násilí, vysídlení, migrace a osídlení, které nám dnes umožnilo se zde shromáždit, činíme malý první krok k dlouhému a zpožděnému procesu uzdravení a opravy.

Škola umění bude i nadále čelit a řešit otázky vyloučení, vymazání a systémové diskriminace v naší komunitě prostřednictvím průběžného vzdělávání a odpovědného zastoupení. Jako škola je zásadní, abychom podporovali skutečně kreativní prostředí, kde jsou všichni viděni, slyšeni, zastoupeni a chápáni, aby naši umělci mohli soustředit svou energii na to, k čemu jsou povoláni: držet zrcadlo společnosti interpretovat svět tak, jak ho vidí, a zároveň pomoci lidstvu představit si lepší budoucnost.

Místa

  • New York

    Broadway,2960, 10027, New York

    Otázky