Keystone logo
California Christian College

California Christian College

Úvod

Volební obvod a vlastnictví California Christian College , Kalifornského státního sdružení novokřtěnců svobodné vůle a absolventů CCC jasně vyjádřili své přání, aby CCC zavedlo programy křesťanské služby za účelem rozvoje schopných křesťanských vůdců sloužit Kristu jak v církvi, tak v společnost. Vysoká škola vyhledává křesťanské studenty, kteří to s křesťanským vzděláváním myslí vážně, konají Boží vůli a připravují se na služby spojené s církví, ať už na laické nebo profesionální úrovni.

Vysoká škola je odhodlána prosazovat základní doktríny tradiční křesťanské víry, odlišnosti sponzorské konfesie a víru, že křesťanské vzdělávání se musí zabývat morální, sociální, duchovní a akademickou dimenzí studenta. Programy AA a BA zdůrazňují následující: Hlavní obor v biblické a křesťanské službě jako jádro každého vzdělávacího programu, biblicko-křesťanský světonázor jako integrující faktor pro celé osnovy, biblické standardy morálky a etiky a koncept, že všichni studenti se připravují na křesťanský život a službu.

Místa

  • Fresno

    East Belmont Avenue,5364, 93727, Fresno

    Otázky