Keystone logo
Brno University of Technology

Brno University of Technology

Brno University of Technology

Úvod

Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Čím je Brno tak výjimečné?

Kombinace svého technologického průmyslu s obrovským potenciálem zaměstnání, světově uznávanou architekturou od ohromujících historických paláců až po funkcionalistické šperky, jako je slavná Villa Tugendhat, která je na seznamu UNESCO, a služby přátelské k občanům jsou jen málo prvků pro všechny, kteří hledají moderní životní styl perspektivní. Obyvatelé a hosté zjistí, že Brno je také velmi bezpečné místo pro život.

Vzhledem k strategické poloze Brna ve střední Evropě je snadné cestovat do zahraničí a inspirovat se sousedními zeměmi. Krásné krajiny, blízký Moravský kras a jedinečná kulturní, lidová a vinárská tradice v Jihomoravském kraji překvapí návštěvníky, kteří hledají odpočinek a outdoorové aktivity.

Proč studovat na VUT v Brně?

 • nad stoletou tradicí, založenou v roce 1899
 • více než 55 bakalářských, magisterských a Ph.D. programy v angličtině
 • Mezinárodní studentský klub, člen programu Erasmus Student Network - kamarádský program a Welcome Week pro zahraniční studenty
 • vynikající sportovní zařízení (stadion olympijského standardu) s širokou nabídkou sportovních aktivit
 • největší studentské sály v Brně
 • výzkumu a vývoje (IBM, FEI, Honeywell, Bosch, Siemens, Škoda Auto atd.)
 • střediska excelence (Středoevropský technologický institut, IT4Innovace)
 • příznivé umístění na QS World Ranking University a na World University Rankings

Vysoké učení technické v Brně (VUT) je druhou největší technickou/inženýrskou vysokou školou v České republice a jednou z předních vzdělávacích, vědeckých a výzkumných institucí ve střední Evropě. Její tradice sahá až do roku 1899, o více než 125 let později má univerzita 17 000 studentů. Dnes má VUT osm fakult a tři univerzitní ústavy, pět regionálních výzkumných center (AdMaS, CVVOZE, MRC, NETME, SIX) a je součástí dvě centra excelence (CEITEC, IT4Inovation).

Fakulty

 • Fakulta architektury FA
 • Fakulta podnikatelská - FBM
 • Fakulta stavební - FCH
 • Fakulta chemie - FCH
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií FEKT
 • Fakulta výtvarných umění - FFA
 • Fakulta informačních technologií - FIT
 • Fakulta strojního inženýrství - FSI

Univerzitní instituty

 • Ústav soudního inženýrství - IFE
 • Středoevropský technologický institut - CEITEC
 • Centrum sportovních aktivit - CESA

Programy VUT pokrývají nejen inženýrství, ale i oblasti přírodních věd, architektury, výtvarného umění, IT a ekonomiky se silným interdisciplinárním důrazem a úzké vazby na průmyslovou sféru. S nejmodernějším výzkumným zařízením a akademickou excelencí má VUT vynikající pověst mezi studenty a profesionály.

Vysoké učení technické v Brně získalo jako jedno z prvních v ČR certifikáty ECTS a DS Label. Oba certifikáty jsou dokladem toho, že VUT v Brně splňuje kritéria EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání a navíc významně přispívají k rozšíření mobility a zvýšení internacionalizace univerzity.

Univerzita spolupracuje s partnery z EU i mimo EU (v současnosti má přes 600 smluv) a je zapojena do různých programů mobility (Erasmus+, CEEPUS, Aktion, EHP a Norské granty atd.). Dlouhodobým záměrem univerzity je posilovat své postavení mezi předními mezinárodně uznávanými výzkumnými univerzitami. Mezinárodní spolupráce je proto jednou ze strategických priorit VUT v Brně. K dosažení tohoto cíle VUT podniká na jedné straně aktivity zaměřené na získávání většího počtu zahraničních studentů, ale na druhé straně najímání výzkumných pracovníků a učitelů ze zahraničí. Jako člen Evropské univerzitní asociace (EUA), CESAER a dalších organizací je VUT aktivní ve společných projektech a aktivitách.

VUT v Brně dlouhodobě spolupracuje s předními mezinárodními společnostmi, jako jsou Škoda Auto, Siemens, FEI, Honeywell, Bosch a IBM. VUT v Brně tyto společnosti propojuje se studenty, kteří mají možnost absolvovat stáž související s jejich oborem nebo dokonce být pod dohledem odborníků z oboru při práci na jejich diplomových pracích. Nabídky práce jsou sdíleny jak se studenty, tak s absolventy. Univerzita nabízí širokou škálu sportů ve sportovním centru CESA, které je jedním z nejlépe vybavených center v České republice se stadionem olympijského standardu. Pro studenty VUT v Brně je většina sportovních aktivit zdarma.

VUT má největší kapacitu pro studenty všech brněnských vysokých škol. Náklady na ubytování na vysokoškolských studentských sálech jsou kolem 170 EUR měsíčně, v každém pokoji je vysokorychlostní internet. Téměř všechny služby se nacházejí v těsné blízkosti areálu - jídelen, kaváren, sportovních hřišť, mezinárodního studentského klubu a univerzitních klubů. V rámci soutěže o nejlepší sály bydlení v České republice byly mezi třemi nejlepšími ubytovacími zařízeními, které svědčí o jejich kvalitě. Většina univerzitních budov se nachází na univerzitním kampusu (Pod Palackého vrchem) v severní části města Brna.

Univerzita má mnoho stravovacích zařízení k dispozici na fakultách a studentských sálech, které zahrnují: kavárny, restaurace, pizzerie, kavárny, bary a snack bary. V restauracích a restauracích je k dispozici široký výběr jídel v podobě teplých a studených, specializovaných diet a vegetariánských jídel. K dispozici je počítačový systém stravovacích služeb pro on-line objednávání a bezhotovostní platbu se studentskými kartami.

Místa

 • Brno

  BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Antonínská 548/1 601 90 Brno Czech Republic, , Brno

Otázky