Keystone logo
Meritorious Autonomous University of Puebla

Meritorious Autonomous University of Puebla

Meritorious Autonomous University of Puebla

Úvod

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla je veřejná a autonomní instituce konsolidovaná na národní úrovni, která se zavázala k komplexní přípravě odborníků a kritických a reflexivních občanů na úrovni vyššího sekundárního, vysokoškolského a postgraduálního vzdělávání, kteří jsou schopni generovat, přizpůsobovat se, znovuvytvářet, inovovat a aplikovat znalosti kvality a společenského významu.

Univerzita podporuje výzkum, tvorbu a šíření znalostí, podporuje začlenění, rovné příležitosti a vazby; přispívá jako společenství znalostí k rozvoji umění, kultury, řešení ekonomických, environmentálních, sociálních a politických problémů regionu a země v rámci politiky transparentnosti a odpovědnosti, etických principů, udržitelného rozvoje, na obranu lidská práva, tolerance a poctivost; přispívat k vytváření proaktivní, produktivní, spravedlivé a bezpečné společnosti.

Místa

  • Miguel Hidalgo

    ING-4,Sur 18, 72570, Miguel Hidalgo

    Otázky