Keystone logo
Beit Berl College

Beit Berl College

Beit Berl College

Úvod

Beit Berl College je multidisciplinární vysoká škola zaměřená na školení pedagogů a zároveň stojí v čele nového vývoje ve vzdělávání, společnosti a umění. Vzdělání vnímáme jako prostředek sociální mobility, rovnosti a spravedlnosti pro všechny sektory izraelské společnosti.

Výzkum prováděný akademickými pracovníky Beit Berl získal prestižní granty, je rozsáhle publikován v předních mezinárodních akademických časopisech a je prezentován a diskutován na akademických konferencích v Izraeli a po celém světě. The College udržuje rozsáhlý knihovní systém, včetně jedné z největších a nejvýraznějších sbírek v arabštině, specializované knihovny umění a digitálních médií a Centra pro dětskou literaturu, které obsahuje mnoho vzácných svazků.

Absolventi Beit Berl tvoří téměř pětinu všech izraelských světských učitelů veřejných škol - židovských a arabských - a zaujímají prominentní pozice v izraelské národní a místní správě, soukromých a neziskových sektorech a globální umělecké komunitě.

Místa

  • בית ברל, כפר סבא

    4490500, בית ברל, כפר סבא

    Otázky