Keystone logo
Barriga Verde University Centre (Centro Universitario Barriga Verde (UNIBAVE))

Barriga Verde University Centre (Centro Universitario Barriga Verde (UNIBAVE))

Barriga Verde University Centre (Centro Universitario Barriga Verde (UNIBAVE))

Úvod

Politika přístupnosti a inkluze Centro Universitário Barriga Verde - Unibave měla své první kroky s izolovanými akcemi týkajícími se fyzické struktury a metodických úprav v kurzech, do kterých byli studenti se zdravotním postižením zapsáni. V tomto období byl kromě přizpůsobení se zákonným požadavkům hledán nejlepší způsob pomoci akademikům, učitelům a administrativním technikům se zdravotním postižením, poruchami globálního rozvoje a vysokými dovednostmi a nadáním.

Vytvoření NAC (Accessibility Support Nucleus) bylo symbolickou akcí, pokud jde o přístupnost a inkluzivní vzdělávání Unibave, protože několik akcí a personalizované a kloubové služby s ostatními sektory začaly být více nabízeny v kampusu, což zviditelňuje institucionální politika přístupnosti a začlenění.

Místa

  • Murialdo

    Murialdo, Brazílie

    Otázky