Keystone logo
Autonomous University of the City of Mexico

Autonomous University of the City of Mexico

Autonomous University of the City of Mexico

Úvod

University of Mexico City (UCM) byla vytvořena 26. dubna 2001 vládou federálního okresu. 16. prosince 2004 získala UCM autonomii vydáním zákona Autonomous University of Mexico City, schváleného zákonodárným sborem federálního okresu (ALDF). Její poslání a vize, její cíle, její programy a studijní plány, její strategie a činnosti jsou v souladu s jejím zákonem zaměřeny především na školení občanů se schopností kriticky analyzovat realitu, s vícerozměrným chápáním sociálních problémů a s dostatečné vědecké a humanistické znalosti a nástroje k navrhování životaschopných řešení s vysokým nasazením a významem. Bylo to až do února 2010, kdy první univerzitní rada schválila Obecný organický statut Autonomní univerzity v Mexico City (UACM), a dne 7. května 2010 začala administrativa 2010–2014 svou práci.

Místa

  • Mexico City

    Prolongación San Isidro,151, 09790, Mexico City

    Otázky