Keystone logo
© Carrianna Field
Autonomous University Of Barcelona - department d'empresa

Autonomous University Of Barcelona - department d'empresa

Autonomous University Of Barcelona - department d'empresa

Úvod

Obchodní oddělení bylo vytvořeno dohodou správní rady 27. září 1985 a integruje tři oblasti znalostí: marketing a průzkum trhu, finanční ekonomika a účetnictví a obchodní organizace.

Je připojena k Fakultě ekonomiky a podnikání Autonomní univerzity v Barceloně (UAB) a je strukturována do dvou jednotek: Campus Unit Bellaterra a Campus Unit Sabadell.

Jejími členy jsou akademičtí pracovníci, výzkumní pracovníci v oblasti odborné přípravy a administrativní a servisní pracovníci, kteří jsou k ní připojeni, jakož i vysokoškolští a postgraduální studenti, kteří provádějí výzkumné práce pod vedením člena akademického personálu katedry. Akademičtí a výzkumní pracovníci, kteří v tomto středisku vyučují alespoň 50% své výuky, jsou zařazeni do jednotky Sabadell. Zbytek akademických a výzkumných pracovníků je přidělen k jednotce kampusu.

Místa

  • Bellaterra

    Plaça Cívica, 08193, Bellaterra

    Otázky