Keystone logo
Agricultural University of Iceland

Agricultural University of Iceland

Agricultural University of Iceland

Úvod

Agricultural University of Iceland (AUI) byla založena 1. ledna 2005. Jedná se o vzdělávací a výzkumnou instituci v oblasti zemědělství a přírodních věd. Hlavní důraz je kladen na ochranu a udržitelné využívání půdy a živočišných zdrojů, včetně tradičního zemědělství, zahradnictví a lesnictví, plánování životního prostředí, vědy o obnově, rozvoj venkova a udržitelný rozvoj. AUI uděluje titul B.Sc. stupňů v těchto oborech a má právo udělovat tituly MS a PhD a poskytovat odborné a další vzdělávání.

Agricultural University of Iceland studijní obory odborné, vysokoškolské a postgraduální. Jsou založeny na mezinárodních perspektivách. Linky lze snadno srovnat s podobnými studijními plány na větších univerzitách v zemědělství, přírodních zdrojích a managementu, krajinářské architektuře a plánování. Požadavky a výsledky studia jsou srovnatelné s tím, co je běžné na domácích univerzitách i v zahraničí. Islandští studenti si po absolvování magisterského studia vedli dobře v postgraduálním studiu stupňů na AUI.

Místa

Místa
  • Hvanneyri

    Hvanneyrabraut, 311, Hvanneyri

    Programy

    Otázky