Keystone logo
Uruguay

Nejlepší univerzity pro Mistr Programy v Uruguay 2024

Počet institucí: 6
  • Maldonado Department, Uruguay

  Univerzitní institut Francisco de Asís (UNIFA) je nezisková nadace, která poskytuje služby na univerzitní úrovni v soukromé sféře od roku 1988. Jeho provoz a struktura jsou koncipovány v souladu s požadavky vyhlášky 308/995, která odkazuje na zákonná autorita nezbytná k fungování jako instituce na univerzitní úrovni v Uruguayi.

  • Montevideo Department, Uruguay

  Universidad Católica del Uruguay instalovaná v Montevideu a v několika vnitřních městech, je nejstarší soukromou univerzitou v zemi a geograficky nejrozšířenější. Původně založen v roce 1882 prvním arcibiskupem v Montevideu Mons. Mariano Soler, který byl znovu otevřen a svěřen Tovaryšstvu Ježíšovu v roce 1985, je Uruguayská katolická univerzita hlavním dílem katolické církve v oblasti uruguayského vysokoškolského vzdělávání. Její oddanost akademické dokonalosti, ideologický pluralismus, ekumenismus a mezináboženský dialog ji učinily jedním ze základních aktérů kulturního života v zemi.

  • Montevideo Department, Uruguay

  Účelem Univerzitního institutu křesťanského sdružení mladých lidí je rozvíjet vyučovací, výzkumné a rozšiřující činnosti zaměřené na komplexní školení, podporu zdravého životního stylu, podporu kultury a školení v oblastech tělesné výchovy, sportu, rekreace tábory, cestovní ruch, dobrovolnictví a filantropie, sociální management, sociokulturní animace apod., strukturované na fakultách, katedrách nebo obdobných akademických jednotkách.

  • Poblado Uruguay, Uruguay

  V posledních desetiletích se zápis do terciárního vzdělávání v Uruguayi dramaticky rozšířil, a proto roste potřeba vysokoškolských a výzkumných institucí schopných vyškolit větší počet vysoce kvalifikovaných lidí.

  • Montevideo Department, Uruguay

  Business University (UDE) byla uznána vládou republiky na základě nařízení č. 308/995 ze dne 8. 11. 1995 a je nejrychleji rostoucí univerzitou ze čtyř soukromých vysokých škol. Naše univerzita má podporu nejdůležitějších obchodních komor a profesních sdružení v zemi. Od svého uznání v roce 1998 zaznamenala Universidad de la Empresa trvalý a trvalý růst zápisu, který čítá 5 000 studentů.

  • Montevideo Department, Uruguay

  Univerzitní institut CEDIIAP (Centrum pro výuku, výzkum a studium informací) byl založen v roce 1995 prof. Em. Dra. María A. Rebollo a autorizovaná jako univerzitní institut ministerstvem školství a kultury (MEC) v rezoluci ze dne 22. března 2001.