Keystone logo
Slovinsko

Nejlepší univerzity pro Mistr Programy v Slovinsko 2023

Počet institucí: 9
  • Koper, Slovinsko
  • Salzburg, Rakousko
  • + 4 více

  Alma Mater Europaea je nezávislá instituce vyššího vzdělávání, která se specializuje na poskytování kariérně zaměřeného vzdělávání ve studijních oborech s nedostatkem kariéry. Naše studijní programy jsou relevantní, aktuální, interdisciplinární a interaktivní.

  • Celje, Slovinsko

  Budujeme budoucnost prostřednictvím znalostí, podnikání a inovací - na ISSBS vytváříme příběhy o úspěchu. Všechny studijní programy udělují mezinárodně akreditované tituly a jsou akreditovány Slovinskou agenturou pro zajištění kvality (SQAA). Váš titul bude uznáván po celém světě, zatímco SQAA je členem ENQA (Evropské asociace pro zajišťování kvality ve vysokém školství).

  • Ljubljana, Slovinsko

  Sigmund Freud University Ljubljana (SFU Ljubljana) je jednou z mezinárodních poboček Sigmund Freud University Vienna, akreditované soukromé univerzity podle rakouského práva. AQ Austria (Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria) má akreditované studijní programy na Fakultě psychoterapie (2013) a Fakultě psychologie (2018).

  • Ljubljana, Slovinsko

  Od roku 2007 Vysoká škola účetnictví a financí vytvořila prostředí, které nabízí našim studentům profesionální rozvoj a důkladné znalosti, které později implementují do své práce. VŠR College of Accounting and Finance je soukromá vysoká škola.

  • Ljubljana, Slovinsko

  IBS International Business School Ljubljana , Slovinsko, je malá soukromá univerzita aplikovaných věd, která provádí bakalářské a magisterské programy v mezinárodním obchodu. Slovinské orgány vysokoškolského vzdělávání plně akreditují IBS a jeho programy. IBS International Business School Ljubljana začala v roce 2009 rozvíjet přístup zaměřený na studenty.

  • Ljubljana, Slovinsko

  Univerzita v Lublani, založená v roce 1919, s 23 fakultami a 3 uměleckými akademiemi, je nejstarší a největší vysokoškolské vzdělání, vědecký výzkum a umělecká instituce ve Slovinsku. Univerzita podporuje základní, aplikovaný, a vývojový výzkum. Dnes se univerzita v Lublani řadí mezi nejlepší 3% univerzit na světě.

  • Maribor, Slovinsko

  Fakulta p?írodních a matematických v?d (FNM) byla založena v roce 2006. Stalo se tak, když se Pedagogická fakulta rozpadla na t?i r?zné fakulty. FNM se d?lí na r?zná pracovišt?: Katedra biologie, Katedra fyziky, Katedra matematiky a informatiky a Katedra technických studií. Vizí fakulty je být p?edním vzd?lávacím, výzkumným a aplika?ním vývojovým st?ediskem v regionu studujícím oblasti biologie, ekologie, fyziky a matematiky. Rovn?ž se snaží být vedoucím st?ediskem pro vzd?lávání budoucích u?itel? ve Slovinsku v r?zných oborech, jako je v?da, matematika a technická studia.

  • Maribor, Slovinsko
  • Belgrade, Srbsko

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Ljubljana, Slovinsko

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...