O

V magisterském programu Země, život a klima budete zkoumat základní procesy, které regulují minulost, současnost a budoucí dynamiku sedimentárních systémů, biodiverzitu a klima, stejně jako jejich vývoj. Tento dvouletý program vám poskytne znalosti, které potřebujete k pochopení změny klimatu a jejího dopadu na přírodní prostředí, jako jsou půdy, sedimenty, jezera, podzemní vody, mokřady, ústí řek a oceány.

Hlavní témata, která budete studovat, zahrnují vývoj života, vývoj sedimentárních pánví, zdroje uhlíku a výlevky, biogeochemické a geochemické otisky prstů sedimentárních procesů / prostředí a rekonstrukci klimatu.

Můžete si vybrat jednu ze čtyř skladeb na základě vašich konkrétních zájmů:

 • Integrovaná stratigrafie

Dynamika mořských a kontinentálních sedimentárních systémů

 • Rekonstrukce klimatu

Rekonstrukce změny klimatu v dějinách Země

 • Biogeosciences

Vývoj a reakce bioty na poruchy v prostředích

 • Biogeochemie

Procesy, které řídí elementární cykly na povrchu Země

Společenské a vědecké výzvy

Na tomto programu se dozvíte nejmodernější metody rekonstrukce, modelovací techniky a laboratorní experimenty používané v široké škále pozemských a beta vědních oborů. Tyto obory zahrnují biogeologii, paleontologii, palynologii, sedimentologii, stratigrafii, geochemii prostředí, organickou geochemii, hydrologii, fyzikální geografii, geologii, biologii, klimatickou dynamiku, námořní vědu a paleoceanografii. Tyto dovednosti využijete ve svém vlastním výzkumném projektu nebo ve stážích, které můžete absolvovat v rámci přípravy na mezinárodní kariéru v aplikovaném nebo základním výzkumu.

Program se zaměřuje na následující společenské a vědecké otázky:

 • Jak klimatický systém Země reaguje na vyšší úrovně atmosférického CO2?
 • Jak rychle ledové pláty reagují na globální oteplování?
 • Jak jsou regionální vzory srážek kontrolovány změnami v monzunové síle nebo El Niño?
 • Jak odolná je oceán vůči chemickým poruchám?
 • Jak citlivé jsou ekosystémy a biologická rozmanitost vůči změnám životního prostředí?
 • Jak a kdy vznikl život na Zemi?
 • Jak se vytvářejí zdroje, jako fosilní paliva a kovové usazeniny?

Kariérní vyhlídky

Mnozí z našich absolventů hledají zaměstnání ve výzkumu. V závislosti na vašich osobních zájmech a ambicích budete schopni pracovat v základním i aplikovaném výzkumu. Můžete absolvovat kariéru v aplikovaném výzkumu ve vládních institucích, poradenských firmách nebo různých průmyslových odvětvích. Typické profesionální profily našich absolventů jsou geologové, sedimentologové, biogeologové, fyzikální geografové, geochemisté a hydrologové.

Znalost rozsáhlých a dlouhodobých procesů vám poskytuje dobrý základ pro řízení hlavních environmentálních problémů. Řada problémů globální změny, s nimiž se v současné době setkáváme, znamená, že můžete v různých sektorech hledat různé pracovní příležitosti.

Průzkum absolventů

V roce 2017 provedl Dimensus průzkum zaměstnatelnosti mezi absolventy věd o Zemi. Z průzkumu vyplývá, že vysokoškolská zaměstnatelnost je vysoká: 87% účastníků úspěšně našlo první příslušné zaměstnání do šesti měsíců od ukončení studia. Většina účastníků nyní pracuje v oblasti poradenství (38%), akademického a podnikového výzkumu (41%). Většina účastníků má aktuální měsíční čistý příjem, který se pohybuje od 1500 do 2500 eur (62%), nebo 2500 na

Program se vyučuje na:
 • Angličtina

Zobraz 77 více kurzů z Utrecht University »

Poslední aktualizace Září 2, 2019
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Duration
2 let
Denní studium
Price
2,083 EUR
Nizozemští a další studenti EU / EEA (zákonný poplatek 2019-2020): 2 083 EUR. Studenti mimo EU / EEA (institucionální poplatek): 2018-19: 18 690 EUR, 2019-20: 19 900 EUR
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date