Magistr v architektuře a urbanismu

Všeobecné informace

Popis programu

Architektura a urbanismus

Zkratka: ARCHURB

Úroveň předmětu: Magisterský

Fakulta: Fakulta architektury

Akademický rok: 2020/2021

Získaný titul: Ing. oblouk.

Úroveň kvalifikace: magisterský (2. cyklus)

Zvláštní požadavky na přijetí: Podmínkou pro přijetí je získání bakalářského titulu.

Klíčové výsledky učení:

Cílem studijního programu je dosáhnout takového stupně kvalifikace absolventů, který v procesu schvalování - při vstupu do České komory architektů - dokáže prokázat požadované znalosti a dovednosti.

Pracovní zkušenost

Specializované studium je zaměřeno na vzdělávání vysoce kvalifikovaného koncepčního pracovníka v oblasti architektury a urbanismu. Absolventi získají znalosti a dovednosti, které jim umožňují splnit podmínky Autorizačního řádu České komory architektů, která jim umožňuje vykonávat povolání na volné noze.

Závěrečná státní zkouška

- ústní zkouška v územním plánování, stavební právo a stavební předpisy
- obhajoba diplomového projektu

Průběh studia

V prvním roce magisterského studia autorizovaného architekta absolvují studenti dvouletou odbornou praxi v kanceláři architektonického a konstrukčního designu. Tato praxe se provádí v souladu s „Pravidly odborné praxe v magisterském studijním programu FA VUT“, které je součástí „Studijní a zkušební řád FA VUT v Brně. Tuto praxi lze absolvovat na pracovišti v České republice. Republiky nebo případně v zahraničí - za stejných podmínek. Cvičení musí být zapsáno v knize, kterou vydává FA VUT v Brně. Záznamovou knihu musí zaměstnavatel kontrolovat každý měsíc. V průběhu cvičení si student vede deník, který je kontrolována dvakrát za semestr jmenovaným učitelem.
Cílem praxe je seznámit studenta magisterského studijního programu s podmínkami a vztahy převládajícími v architektonických projekčních kancelářích tak, aby již během studia získal zkušenosti, které po ukončení studia usnadní jeho profesní angažovanost. Student získá také aktuální znalosti, které ho mohou inspirovat a povzbudit k dalšímu studiu a zdokonalení jeho přípravy před tím, než mu bude přidělen diplomový projekt.

Přístup k dalším studiím: Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu.

Zkouškové předpisy, hodnocení a klasifikace: Vyšetřovací a hodnoticí předpisy VUT

Požadavky na absolvování: diplomová práce

Způsob studia: prezenční studium

Vedoucí programu: doc. Ing. oblouk. Maxmilian Wittmann, Ph.D.

Poslední aktualizace Bře 2020

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium

Informace o škole

Brno University of Technology (BUT) is the largest technical/engineering university in the Czech Republic (21 000 students, 8 faculties, 3 university institutes) and one of the leading teaching and re ... Čtěte více

Brno University of Technology (BUT) is the largest technical/engineering university in the Czech Republic (21 000 students, 8 faculties, 3 university institutes) and one of the leading teaching and research universities in central Europe. For more information you can contact directly our international student ambassadors - https://www.vutbr.cz/en/study-options/degree-studies-en/ambassadors Méně