Magistr V Potravinářství A Technologie

Všeobecné informace

2 dostupných umístění

Popis programu

 • Typ: Kurz prvního cyklu
 • Promoce: L-26
 • Doba trvání: 3 roky
 • Kredity: 180
 • Přístup: Omezeno: se zápisem podle konečného pořadí chronologického pořadí

Studijní obor potravinářských věd a technologií je navržen tak, aby absolventům, kteří mají dobré základní a praktické znalosti v hlavních odvětvích potravinářských věd a technologií. Absolventi získají provozní kompetence pro technické a manažerské profesní role a podpůrné činnosti v oblasti kontroly zpracování potravin a výroby v průmyslu, laboratořích a službách v potravinářském průmyslu.

Na konci kurzu získají absolventi v oboru potravinářství a technologie:

 • dobré základní znalosti z matematiky, fyziky, chemie a biologie pro praktické aktivity v sektoru potravinářského průmyslu
 • přiměřené zvládnutí vědecké metody s cílem uplatnit základní a provozní kompetence k řešení problémů ak rozvoji inovativních technologií v potravinovém řetězci a průmyslu;
 • dobré teoretické a provozní znalosti klíčových předmětů v potravinářském odvětví, se zvláštním zřetelem na výrobní technologie, složky potravin a mikrobiologické prvky, bezpečnost, nutriční kvalitu, hygienu a organoleptickou kontrolu; znalosti vztahující se k ekonomickým aspektům odvětví ve vztahu k trhu ak řízení výrobních společností, zpracování a uvádění potravinářských výrobků na trh;
 • znalost zásad výživy člověka pro prevenci a ochranu zdraví v silném vztahu s lékařskými obory
 • právních předpisů o potravinách
 • hluboké povědomí o profesních a etických odpovědnostech a schopné vyhodnotit sociální a environmentální dopad činností potravinářského sektoru
 • zvládnutí alespoň jednoho evropského jazyka nad rámec italštiny: angličtina se obecně používá ve specifické oblasti odborných znalostí a pro výměnu obecných informací;
 • dobré počítačové dovednosti, správa informací a komunikační schopnosti
 • Dobré kapacity, zejména získané stážemi a / nebo odbornou přípravou na pracovišti, jak autonomní, tak i skupinové, přizpůsobení se pracovnímu prostředí a jeho vývoji.
Poslední aktualizace Květen 2019

Informace o škole

The University of Parma is a State University. As such, it is self-governing and has administrative, organisational, and accountancy autonomy, providing services to the general public.

The University of Parma is a State University. As such, it is self-governing and has administrative, organisational, and accountancy autonomy, providing services to the general public. Méně
Altavilla Vicentina , Parma + 1 Více Méně