Popis:

Tento magisterský program je určen pro školení kvalifikovaných odborníků schopných formalizovat oborové oblasti a posoudit složitost navržených a implementovaných informačních systémů správy dat na základě systémové analýzy; navrhovat a vyvíjet aplikované informační systémy s moderními prostředky informačních technologií s využitím technik formalizovaného popisu modelů systémů, technik simulace a statistického modelování, techniky dolování dat atd .; implementovat a pomáhat aplikovaným informačním systémům v podnicích a institucích různých profilů a činností.

Cíl programu:

Cílem programu vysokoškolského vzdělávání ve směru vzdělávání 09.04.02 «Informační systémy a technologie» je odborné vzdělávání absolventů v souladu se současnou úrovní a trendy v oblasti informačních systémů a technologií, formování technicky zdatných a spolupracujících specialistů. .

Zvládnutí vzdělávacího programu umožňuje absolventům provádět výzkum, vývoj, implementaci a údržbu informačních technologií a systémů pro správu dat; mít a rozvíjet společné kulturní, společné odborné, profesní kompetence přispívající k jejich sociální mobilitě a stabilní poptávce na trhu práce.

Požadavky na přijetí (dokumenty, kvalifikace):

 • Národně uznávaný certifikát nebo diplom ve všeobecném (úplném) vzdělávání nebo středním odborném vzdělávání.
 • Úspěšné složení přijímacích zkoušek.
 • důkladné znalosti informačních systémů a technologií, certifikovaný bakalářský (nebo odborný) stupeň.

Učební plán:

Struktura magisterského programu zahrnuje povinnou (základní) část a variační část. Magisterský program se skládá z následujících bloků:

 1. «Disciplíny» (moduly)
 2. «Praxe»
 3. «Státní závěrečná zkouška»

Studijní plán obsahuje seznam oborů (modulů), praxe certifikačních testů, státní závěrečnou certifikaci studenta, další typy vzdělávacích aktivit, uvádějící jejich výši v kreditech a hodinách, pořadí a rozložení podle období studia.

1. semestr. 30 kreditních jednotek

 • Aplikace matematické logiky v řídicích systémech
 • Podpora softwarového rozhodovacího systému
 • Techniky výzkumu a modelování informačních procesů a technologií (část 1) \ t
 • Organizace a řízení informačních systémů Výzkum a vzdělávací aktivity
 • Systémové inženýrství (část 1)
 • Paralelní výpočetní technika
 • Volitelný předmět 1: Distribuované informační systémy nebo dokumentově orientované databáze

2. semestr. 30 kreditních jednotek

 • Techniky výzkumu a modelování pro informační procesy a technologie (část 2) \ t
 • Systémové inženýrství (část 2)
 • Vzdělávací praxe
 • Výzkum
 • Volitelný předmět 2: Analýza systémů zpracování dokumentace nebo systémů elektronického řízení dokumentů
 • Volitelný předmět 3: Webové programování nebo informační systémy orientované na služby
 • Volitelný předmět 4: Analýza a návrh komunikačních sítí nebo návrh a analýza informačních systémů
 • Volitelný předmět 5: Pokročilá logika nebo hardwarová akcelerace moderních informačních systémů nebo webové programování

3. semestr. 30 kreditů

 • Aplikace databází ve vysoce výkonných informačních systémech
 • Moderní trendy ve vývoji informačních systémů
 • Systémy umělé inteligence
 • Analýza a optimalizace podnikových procesů
 • Výzkum
 • Volitelný předmět 6: Webové dolování nebo matematické a softwarové metody zpracování signálu nebo metody a modely analýzy časové řady

4. semestr. 30 kreditů

 • Praxe
 • Kvalifikační práce absolventa

Absolventské kvalifikační práce jsou dokončeny vývojem řešení vědeckých nebo technických problémů v oblasti informačních systémů a technologií. Příklady:

 • Analýza moderních systémů správy obsahu a webových stránek na bázi CMS Wordpress
 • vývoj informačního systému pro sledování vzdálenosti ve skladu
 • bitmaskový vývoj uměleckého stylu přenosu algoritmů a analýza přenosových technologií grafických atributů
 • analýza architektury umělé neuronové sítě a vzdělávání klasifikátorů na omezené datové sadě MNIST

Vybavení a zařízení

pro magisterský program 04.09.02 "Informační systémy a technologie" zahrnují vzdělávací laboratoře a učebny s počítači s jednojádrovým vícejádrovým, paralelním, asociativním procesorem připojeným k místní síti s přístupem k internetu. Každá disciplína a kurz je vybaven příslušně licencovaným softwarem. Jsou zde také přednáškové místnosti a specializované laboratoře s moderním vybavením, učebny pro semináře, projekty kurzů, skupinové a individuální konzultace, řízení procesů / monitoring a průběžné hodnocení a soubor demonstračních zařízení a pomůcek pro výuku vizuálního vzdělávání.

Kariérní možnosti:

 • Odborná činnost absolventů v oblasti vzdělávání 09.04.02 „Informační systémy a technologie“ zahrnuje výzkum, vývoj a implementaci informačních technologií a systémů.
 • Objekty aplikování systémů správy dat jsou společnosti v oblasti průmyslu, zemědělství, energetiky, dopravy, obchodu, lékařství, vzdělávání atd .; technologie, výrobní a obchodní procesy pokrývající všechny etapy životního cyklu informačních systémů.
Program se vyučuje na:
Angličtina
Ruština

Zobraz 3 více kurzů z North-Caucasus Federal University »

Poslední aktualizace April 14, 2019
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Zář 2019
Duration
2 let
Denní studium
Price
2,000 EUR
za rok
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Zář 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Zář 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date