Master v logistiku v dopravě

Všeobecné informace

Popis programu

Master v logistiku v dopravě

Příjem z února se uskuteční od 10. listopadu 2018 do 15. února 2019

Dopravní logistika je rostoucí sektor a hraje významnou roli v globální ekonomice. V poslední době došlo k vzestupnému nárůstu v odvětví a zvýšil se požadavek kvalifikovanějšího personálu. Magistr v logistice v dopravním kurzu je navržen tak, aby poskytoval logistický trh kvalifikovaným pracovníkům se základními znalostmi v oblasti logistiky v dopravě.

Absolventi tohoto kurzu budou mít znalosti o fungování moderních logistických systémů a základy ekonomie, organizace a řízení, jakož i manažerských dovedností. Rovněž budou mít schopnost řešit logistické problémy pomocí inženýrských metod a technik, včetně navrhování logistických systémů, logistických procesů, specializovaných logistických funkcí, využívání informačních systémů v logistice, podpory logistického řízení, řízení nákladů, financí, řízení kapitálu, personálního obsazení a výcvik.

Studenti budou během tohoto kurzu seznámeni s následujícími moduly:

 • Modely dopravy, které zahrnují analýzu obchodních modelů v dopravních a logistických společnostech zabývajících se leteckou, námořní a silniční dopravou,
 • Kurz řízení dopravní infrastruktury dědí studenty znalosti o infrastruktuře nezbytné pro řádné fungování pozemní, letecké a námořní dopravy,
 • Kvantitativní metody v dopravě budou studentům učit způsoby využití kvantitativních metod k řešení problémů souvisejících s dopravními službami,
 • Řízení cen a výnosů poskytne studentům odpovídající znalosti o cenových strategiích a řízení výnosů v dopravním průmyslu,
 • Strategické řízení v logistické síti poskytne studentům další znalosti o organizační struktuře a dalších aspektech v logistické síti.Proč se k tomuto kurzu připojit

Tento kurz je zaměřen na průmysl. Všechny moduly jsou praktické. Kromě rutinních kurzů budou studenti také vyškoleni během dalších workshopů, jako je řízení dodavatelského řetězce a plánování zdrojů podniků, a tím zvýší svou konkurenční výhodu na trhu práce. Výše uvedené formy učení jsou přizpůsobeny současným standardům znalostí a dovedností na trhu práce. Studenti budou také vyškoleni k přípravě evropského certifikátu pro seniorské logistiky, který zajišťuje Evropská asociace pro logistiku (European Logistics Association - ELA).


Prospekt zaměstnanosti

Absolventi tohoto kurzu budou moci pracovat v:

 • výrobních a servisních společností souvisejících s oblastí logistiky;
 • přepravní společnosti;
 • zařízení pro intermodální platformu;
 • sektor vzdělávání;
 • poradenské firmy;
 • letišť a leteckých společností;
 • a integrátorské společnosti.
Poslední aktualizace Listopad 2018