Města a komunity jsou hlavními místy klíčovým výzvám moderních časů, které musíme pochopit a vyřešit tím, že začleníme občany k udržitelnému rozvoji a kvalitě života.

Chytré město je město, které je založeno na potřebách svých občanů a využívá pokročilé technologie na podporu konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje a lepší kvality života.

Vzhledem k tomu, že proces urbanizace se zintenzívní, budou muset města čelit výzvám udržitelného rozvoje na různých úrovních: environmentální, sociální a ekonomické, zejména v méně rozvinutých zemích, kde je úroveň urbanizace mnohem větší. Je nezbytné zavést integrační formy politiky pro lepší kvalitu života obyvatelstva měst i venkova a pro větší sociální začlenění.

Exkluzivní magisterský program pro řízení a řízení inteligentních měst a komunit

Program je vhodný pro všechny

  • kteří pracují ve veřejné správě, obcích, místních komunitách, rozvojových agenturách a hledají do budoucnosti.
  • kteří pomáhají poskytovat inteligentní / pokročilé služby v oblasti energetické účinnosti, mobility, veřejných služeb atd.
  • kteří pracují ve firmách nebo institucích, a vidí obchodní příležitosti ve vývoji pokročilých technologií a poskytují komplexní inteligentní / pokročilé řešení.

Specifické a nejmodernější přístupy k implementaci programu

  • Výzkumný přístup využívající velké údaje a nejmodernější analýzy .
  • Studium osvědčených postupů pro rozvíjení kritických systémů a jejich úspěšné přenášení do místního prostředí.
  • Zapojení učitelů a praktických pracovníků do implementace místních řešení doma iv zahraničí.
  • Inovační učení s terénní prací na projektech v reálném světě a ve spolupráci s místními občany a dalšími zúčastněnými stranami ve veřejném, soukromém a třetím sektoru.97860_doba_pigac_si__MPP6145.jpg

Akreditace

Magisterský program Správa inteligentních měst byl akreditován Slovenskou radou pro vysokoškolské vzdělávání. Seznam všech akreditovaných vysokoškolských institucí a programů ve Slovinsku lze nalézt na webových stránkách slovinské agentury pro zajišťování kvality pro vysokoškolské vzdělávání (SQAA), člena Evropské asociace pro zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání (ENQA).

Program se vyučuje na:
  • Angličtina
  • Srbština

Zobraz 1 více kurzů z DOBA Business School »

Poslední aktualizace Listopad 27, 2018
Tento kurz je Kombinace studia online a v kampusu
Start Date
Říj 2019
Duration
2 let
Kombinované
Denní studium
Price
5,490 EUR
za rok.
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Říj 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Říj 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date