MASTERSTUDIES

Strana 2 z 13, <small>Magisterské studium Jihoafrická republika. Více informací a kontakty na magisterské studium v Jihoafrická republika.</small>

Magistr 16-30 (z 187). Magisterské studium Jihoafrická republika. Informace o magisterském studiu Jihoafrická republika. Ušetřete čas a kontaktujte školu Jihoafrická republika přímo zde.

nalezené výsledky Filter

MCom ve strategickém řízení (RD)

University of Johannesburg
Magistr
Led 2021
<
Kombinované studium
<
2&nbsp;-&nbsp;3 roky
Angličtina
Kampus
Online forma

Student by měl rozvíjet aplikované kompetence a praktické dovednosti při získávání, interpretaci, porozumění a aplikaci strategických a obecných zásad řízení.

Čtěte více

MPhil v oblasti rozvoje lidských zdrojů (RD)

University of Johannesburg
Magistr
Led 2021
<
Kombinované studium
<
2&nbsp;-&nbsp;3 roky
Angličtina
Kampus

Student by měl rozvíjet aplikované kompetence a praktické dovednosti při získávání, interpretaci a reflexi související metodologie výzkumu a správné písemné a / nebo ústní kom ...

Čtěte více

MPhil in Information Management (RD)

University of Johannesburg
Magistr
Led 2021
<
Denní studium
<
Kombinované studium
Angličtina
Kampus

Disertační práce bude představovat rozhodující příspěvek k poznání a vhledu do předmětové disciplíny a oblasti výzkumu. Kvalifikující studenti by také projevili kompetence v a ...

Čtěte více

MPhil in Leadership Coaching (CW)

University of Johannesburg
Magistr
Led 2021
<
Denní studium
<
Kombinované studium
Angličtina
Kampus

Na pokročilé úrovni rozvíjet aplikované kompetence studenta při poskytování zásahů koučování profesionálního vedení. Toho bude dosaženo rozvojem kompetencí uzavírání smluv, po ...

Čtěte více

MPhil in Management: Vedení v rozvíjejících se zemích (CW)

University of Johannesburg
Magistr
Led 2021
<
Denní studium
<
Kombinované studium
Angličtina
Kampus

Na pokročilé úrovni rozvíjet aplikované kompetence studenta v oblasti analýzy, interpretace a porozumění vůdcovství v kontextu rozvíjejících se zemí s diferencovaným zaměřením ...

Čtěte více

MPhil v osobním a profesionálním vedení (CW)

University of Johannesburg
Magistr
Led 2021
<
Kombinované studium
<
2&nbsp;-&nbsp;3 roky
Angličtina
Kampus

Po úspěšném splnění všech požadavků na tento titul získá student do dvou let prakticky orientované a osobně obohacující magisterské vzdělání, koučovací dovednosti a nové karié ...

Čtěte více

MCom / MPhil v řízení podniku

University of Johannesburg
Magistr
Led 2021
<
Denní studium
<
Kombinované studium
Angličtina
Kampus

V MCom in Business Management (CW) by student měl rozvíjet intelektuální kompetence a praktické dovednosti při zvládnutí, analýze, interpretaci a aplikaci základních a pokroči ...

Čtěte více

MCom / MPhil v zaměstnaneckých vztazích (RD)

University of Johannesburg
Magistr
Led 2021
<
Denní studium
<
Kombinované studium
Angličtina
Kampus

Studenti by si měli rozvinout intelektuální a profesní dovednosti, které jim poskytují příležitost prokázat nezávislou a originální vědeckou práci. Tato kvalifikace dále posky ...

Čtěte více

MCom / MPhil v oblasti řízení lidských zdrojů (RD)

University of Johannesburg
Magistr
Led 2021
<
Denní studium
<
Kombinované studium
Angličtina
Kampus

Studenti by si měli rozvinout intelektuální a profesní dovednosti, které jim poskytují příležitost prokázat nezávislou a originální vědeckou práci. Tato kvalifikace dále stude ...

Čtěte více

MCom / MPhil ve vedení v oblasti výkonu a změny (CW)

University of Johannesburg
Magistr
Led 2021
<
Denní studium
<
Kombinované studium
Angličtina
Kampus

Cílem kvalifikace je rozvíjet aplikované kompetence studenta na pokročilé (výkonné) úrovni v oblasti zvládnutí, analýzy, interpretace a porozumění principům a metodám výkonu, ...

Čtěte více

MCom / MPhil v řízení logistiky (RD)

University of Johannesburg
Magistr
Led 2021
<
Denní studium
<
Kombinované studium
Angličtina
Kampus

Tento program je založen na výzkumu bez práce v kurzu. Studenti a vedoucí studijních programů rozhodují o výzkumném tématu, po kterém student absolvuje dohodnutý výzkumný prog ...

Čtěte více

MCom / MPhil v ekonomice dopravy (RD)

University of Johannesburg
Magistr
Led 2021
<
Denní studium
<
Kombinované studium
Angličtina
Kampus

Tento program je založen na výzkumu bez práce v kurzu. Studenti a vedoucí studijních programů rozhodují o výzkumném tématu, po kterém student absolvuje dohodnutý výzkumný prog ...

Čtěte více

Ma V Afrikánštině (Dávkování / Manipulace)

University of Johannesburg
MA
Led 2021
<
Denní studium
<
2 roky
Afrikánština
Kampus

V tomto otravném programu v afrikánštině (Honneurs, Masters a Doctor) je lidská existence podkopána tím simbolem, roztoči, metaforou a vypracována, co zprostředkovává lidskou ...

Čtěte více

Ma V Antropologii (Výzkum)

University of Johannesburg
MA
Led 2021
<
Denní studium
<
2 roky
Angličtina
Kampus

Program nabízí magisterské studium prostřednictvím výzkumu vedoucího k disertační práci asi 120 stran. Disertační práce je připravena ke zkoušce pod vedením školitele s odborn ...

Čtěte více

Magistr z Aplikované lingvistiky / Magistr z Aplikované lingvistiky (Výzkum)

University of Johannesburg
MA
Led 2021
<
Denní studium
<
2 roky
Angličtina
Kampus

Postgraduální program Aplikovaná lingvistika a literární teorie, zaměřený na znalostní obory obou oborů, je zaměřen na odborné vzdělávání a přípravu a výzkumné potřeby jazykov ...

Čtěte více