Oblíbené magisterské studijní programy

Magisterský titul je udělován univerzitami po celém světě po dokončení studia v konkrétním oboru. Magisterské studium obvykle trvá jeden až dva roky a jeho cílem je připravit a pomoci studentům k získání práce ve zvoleném oboru. Získání magisterského titulu přináší absolventům řadu profesionálních, osobních a akademických výhod proti absolventům pouze bakalářského studia.

Existují nejrůznější magisterské programy jako například umění, obchod, inženýrské a technické programy, právo, humanitní a sociální vědy, přírodní vědy a medicína. V rámci každého z výše zmíněných programů lze vybírat z mnoha specializovaných oborů.

Rozmanitost magisterských oborů může být ohromující - nenechte se tím odradit! Nechejte se při výběru inspirovat nejoblíbenějšími magisterskými obory, které jsou uvedeny níže.

Nově přidané magisterských programů

Vytautas Magnus University

Magistr v mezinárodní ekonomice

Prosinec 8, 2018
Mezinárodní ekonomika

Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Magistr v městské správě

Prosinec 7, 2018
Program nabízí pestrou množinu kurzů (povinné a volitelné), semináře, zasedání pracovních skupin a řadu hostujících přednášek mezinárodně uznávaných odborníků. Dále budete provádět vlastní výzkumný projekt (teze), ve kterém budete používat teorie a metody sociálně-vědeckého výzkumu pro zkoumání problémů městského řízení.… [+] [-]

SRH Hochschule Berlin

Master v řízení a řízení pohostinství

Prosinec 6, 2018
Anglický magisterský kurz studia Hospitality management

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Magisterské studium

Ať už chcete pracovat na své kariéře nebo se jenom naučit něco nového o svém oboru, magisterské studium bude jistě znamenat dobrou investici. Magisterský program je dostupný v téměř jakémkoliv oboru, takže jistě najdete program, který bude vyhovovat vašim cílům, finančním a časovým možnostem.

 

Typy magisterského studia

Existují speciální mgisterské programy jako je the Master of Engineering (MEng) nebo Master of Research (MRes), většina magisterských titulů je buď  Master of Arts nebo Magistr. Master of Arts (MA) titul se obvykle uděluje za studium humanitních věd, umění, filozofie nebo sociálních věd. Master of Science (MSc) titul se uděluje v kvantitativních oborech jako jsou exaktní vědy, technika, strojírenství a matematické disciplíny. Vedle výuky představuje výraznou složku MSc studia také vědecká činnost, která může být realizována individuálně či ve skupině, to už v závislosti na konkrétním programu.

Výhody magisterského akademického titulu

Jednou z výhod magisterského titulu je nepochybně více pracovních příležitostí. U některých profesí je vyžadován magisterský titul a málokdy postačí zaměstnavateli titul bakalářský. Příklady těchto profesí jsou statistici, lékařští asistenti a výchovní poradci

Jiné výhody magisterského studia:

 1. Vyšší mzda u některých profesí. Dle studie Forbes zaměstnanci s magisterským či MBA titulem v oboru elektrotechniky mohou očekávat více než $100,000 za rok.
   
 2. Hlubší znalosti a dovednosti, díky nimž budete pro zaměstnavatele zajímavější a získáte prácovní pozici s větší odpovědností.
   
 3. Širší profesní rozhled vám ulehčí komunikaci s druhými.
   
 4. Vytvoříte si užitečné kontakty mezi spolužáky, lektory a absolventskými spolky.
   
 5. Dáte najevo, že se o svoji profesi skutečně zajímáte.
   
 6. Získáte hluboké znalosti v oboru, který vás baví.

 

Vyberte si váš magisterský program

Existují stovky magisterských programů, z nichž si můžete vybrat. Magisterský program obvykle navazuje na bakalářské studium a zabere 1-2 roky full time studia. Part-time studenti mohou dokončit studium obvykle za více než 2 roky.

Před tím, než se rozhodnete pro studium, nejdříve zvažte, kterou disciplínu chcete studovat a o kterých blízkých oborech rovněž přemýšlíte. I přestože máte jasno v tom, jaký obor chcete studovat, je možné, že nebude zahrnovat nějaký speciální předmět, který vás zajímá. Například, jestliže vás zajímá obchod, máte ke zvážení následující možnosti studia finance, ekonomie, lidské zdroje a navíc i management obchodu.

Jakmile jste si již vybrali obor studia, dále se nabízí, zda chcete studovat full time či part time. Full-time výuka vám umožňuje se plně soustředit na studium, ale zároveň se budete muset přestěhovat a s největší pravděpodobností se i vzdát full-time práce. Part-time výuka nabízí více flexibility, ale i zde mohou být něteré programy, které nelze zkombinovat s full-time prací. Například, jestliže vámi zvolený studijní program nabízí výuku jen přes den, není možné se v tuto dobu věnovat i práci. Před tím, než se definitivně rozhodnete, pečlivě zvažte všechny výhody a nevýhody full-time a part-time studia, včetně ztráty příjmu, budete-li studovat full-time.

Mnoho magisterských programů poskytuje nyní výuku také distančně či on-line. Onlinedistanční výuka získává velkou popularitu a většinou studenti zvládnou tyto studijní programy ve stejném čase jako ty tradiční. Avšak on-line programy nejsou pro každého. Na studenty se klade vyšší požadavek sebekázně a oproti tradiční výuce zde chybí blízký osobní kontakt ,a tím i také možnost vytvořit si kontakty mezi studenty a lektory. 

 

Jaká je obvyklá doba studia a studijní náklady?

Zatímco některé magisterské programy mohou trvat pouze dva semestry, obvykle doba studia činí dva roky, a některé obory mohou trvat dokonce i šest let. To vše je závislé na tom, jaký si zvolíte obor a kolik kurzů absolvujete během každého semestru.

Náklady na studium jsou v každé zemi odlišné. V některých zemích, jako je Norsko a Finsko, je univerzitní vzdělání včetně magisterského studia zdarma. Většina magisterských programů v USA stojí okolo $20,000 až $30,000, ale na prestižních univerzitách to může být až dvojnásobek. Pokud má vaše studium profesně blízko k práci, kterou vykonáváte, tak možná bude mít váš zaměstnavatel zájem podílet se na úhradě nákladů. Navíc se vedle vlastních úspor nabízí půjčky, granty a stipendia. Některé granty a stipendia jsou speciálně určeny pro tato studia.

 

Pracovní příležitosti s magisterským titulem

US Bureau of Labor Statistics uvádí, že nejrychlejší růst počtu pracovních míst do roku 2020 se očekává v profesích, které vyžadují magisterský titul, například zdravotní péče a sociálních služby. Například profese rodinný terapeut a psychologický poradce vyžadují magisterský titul.

Nicméně, i když vámi zvolené povolání nevyžaduje magisterský titul, možná zjistíte, že bez něj jsou vaše kariérní možnosti omezené. Například mnoho profesí, jako jsou počítačové vědy a inženýrství upřednostňují manažery a technické odborníky, kteří mají magisterské tituly. K ostatním profesím, kde se rovněž dává přednost uchazečům s magisterským titulem, patří ošetřovatelství, školství, ekonomie, hudba a umění.

Magisterské studium je velmi cenná zkušenost. Díky němu získáte nové vědomosti, nové přátelé a kontakty, rovněž si rozšíříte vaše pracovní příležitosti. Bez ohledu na vaše zájmy si jistě v tak široké nabídce magisterských programů zvolíte ten, který vám bude plně vyhovovat.