Magistr v oblasti financí a analýzy dat (MFDA)

Všeobecné informace

Popis programu

  • Doba trvání programu: 2 roky
  • Jazyk výuky: angličtina
  • Programový ředitel: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (jozef.barunik@fsv.cuni.cz)
  • Koordinátoři programu: PhDr. František Čech Ph.D. (frantisek.cech@fsv.cuni.cz)
  • Administrace vstupu: admissions@fsv.cuni.cz
  • Školné: 6 000 EUR ročně
  • Snížení nebo prominutí poplatku: Fakulta sociálních věd nabízí soubor stipendií a snížení poplatků.

Tento dvouletý magisterský studijní program v anglickém jazyce je navržen tak, aby spojil klíčové oblasti financí a analýzy dat. Program zaujímá přístup založený na datech k analýze finančních trhů a organizačních informací pokrývající klíčové teoretické principy financí, finančního modelování a finančních trhů, aby připravil studenty na dynamickou kariéru ve financích, bankovnictví a řadě dalších odvětví.

Učební plán programu se zaměřuje na moderní statistickou analýzu, modelování dat, programování, velká data a techniky strojového učení. MFDA vybavuje studenta důkladným porozuměním a pokročilými dovednostmi v teoretickém a aplikovaném financování s důrazem na výpočetní aspekty problémů. Absolventi programu získají kvantitativní, statistické a technické dovednosti zásadní pro moderní finance a budou mít odborné znalosti pro nezávislé definování a kreativní řešení nejrůznějších teoretických i praktických problémů.

Kurzy vyučují jak členové fakulty Institutu ekonomických studií (IES), tak externí odborníci z mezinárodních institucí, centrálních bank a finančního průmyslu. Přednášející kladou důraz na podrobné a pokročilé znalosti finančních teorií a aplikovaných finančních metod se zaměřením na výpočetní aspekty těchto metod. Kurzy zahrnují zejména analýzu velkých dat, moderní přístupy k oceňování aktiv pomocí statistického učení, porozumění finančním nástrojům, pokročilá ekonometrie, behaviorální finance a analýza časových řad.

Termíny

Termín pro včasné přihlášení do aplikace: 28. 02. 2021

Termín raného ptáka se důrazně doporučuje studentům ze zemí hledajících víza. Uvědomte si, že je odpovědností studenta získat vízum před zapsáním do programu.

Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2021

Studijní předpoklady

Program je otevřen studentům, kteří ukončili bakalářský titul (nebo ekvivalent). Zvláště vítáni jsou uchazeči s bakalářským titulem v oborech ekonomie, finance, obchodní vědy, matematika, fyzika nebo technické obory. Uchazeči musí mít vynikající analytické kvantitativní dovednosti. Měli by absolvovat alespoň dva kurzy ve dvou semestrech bakalářské matematiky. Žadatelé by měli být obeznámeni s následujícími tématy počtu a lineární algebry: funkce, limity, derivace, parciální derivace, optimalizační techniky, maticová algebra a diferenciální a diferenční rovnice. Měli by mít na úvodní úrovni znalosti o rozdělení pravděpodobnosti, testování hypotéz, lineárních regresích a metodě odhadu OLS. Předcházející znalosti ekonomiky nebo financí jsou výhodou, ale nejsou nutné.

Poslední aktualizace Lis 2020

Informace o škole

Charles University (CU) was founded in Prague in 1348 by the Holy Roman Emperor Charles IV and belongs among the oldest, largest and most prestigious universities in the world. Charles University is c ... Čtěte více

Charles University (CU) was founded in Prague in 1348 by the Holy Roman Emperor Charles IV and belongs among the oldest, largest and most prestigious universities in the world. Charles University is currently ranked among the top 2% of the world´s universities in Shanghai University’s Academic Ranking of World Universities. It is the number one university in Eastern Europe according to the The Webometrics Ranking of World Universities. Méně