Magistr v biologii změny životního prostředí (BEC)

Všeobecné informace

Popis programu

O

Magisterský studijní program v oblasti biologie změn životního prostředí (BEC) je nový výzkumně orientovaný program, jehož cílem je zvýšit znalosti studentů o biologických a biogeochemických aspektech stavu životního prostředí. Dvouleté vzdělání nabízí pokročilé znalosti v oblasti životního prostředí, biologie, biogeochemie, hydrobiologie, ekotoxikologie, environmentální politiky a práva a ekologického lesnictví.

V programu BEC existují dva hlavní předměty: Věda o životním prostředí v areálu Kuopio a Biologie v areálu Joensuu. Učební plán se skládá ze 120 kreditů ECTS, které zahrnují všeobecné studium dovedností, pokročilé kurzy v hlavním předmětu a diplomovou práci, stejně jako alternativní studium v ​​jiných oborech, např. Environmentální právo a politika, statistiky nebo udržitelný rozvoj.

Způsobilost

Způsobilý žadatel by měl mít alespoň nižší bakalářský titul v oboru biologických a biologických věd získaný na mezinárodně uznávané a akreditované univerzitě nebo vysokoškolské instituci.

Poplatek za školné

Roční školné pro tento program činí 8 000 eur. Poplatky budou vybírány od občanů mimo Evropskou unii (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska. V případě studentů, kteří nejsou členy EU / EHP, kteří jsou povinni platit výuku, nabízí University of Eastern Finland štědré a přitažlivé stipendijní programy.

Školné zahrnuje studium zahrnuté ve studijním programu (osobní studijní plán), studijní dohled a poradenství a podpůrné služby související se studiem, které univerzita nabízí. Kromě toho mají studenti nárok na služby finské studentské zdravotní služby zaplacením členského příspěvku studentské unie. Univerzita pomáhá studentům při hledání ubytování.

Stipendia

University of Eastern Finland bude mít k dispozici značný počet stipendií pro studenty, kteří musí zaplatit školné v magisterských studijních programech nabízených v angličtině. Stipendia budou k dispozici pro nejtalentovanější studenty.

Navíc univerzita nabízí všem studentům - bez ohledu na to, zda jsou povinni platit výuku nebo ne - řadu služeb, které sníží část finančního zatížení studenta. Například studenti mají volný přístup ke sbírkám univerzitní knihovny, k dispozici jsou počítače a bezplatné WiFi sítě v areálu, stejně jako řada dalších podpůrných služeb určených k usnadnění každodenního života našich studentů. Jako členové studentské unie bude pro všechny studenty k dispozici velké množství výhod. Jako členové studentské unie bude pro všechny studenty k dispozici velké množství výhod.

Ve Finsku musí být studenti schopni pokrýt všechny své životní náklady. Vlastní finance jsou také jednou z požadavků na finské povolení k pobytu a finanční prostředky musí být trvale k dispozici na bankovním účtu studenta po celou dobu platnosti žádosti o povolení. Financování pobytu a studia ve Finsku prostřednictvím práce není možné. Další informace o povolení k pobytu naleznete v tématu Migri.fi.

Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

With approximately 15,000 students and 2,500 members of staff, the University of Eastern Finland is one of the largest universities in Finland. The university’s campuses are located in Joensuu and Kuo ... Čtěte více

With approximately 15,000 students and 2,500 members of staff, the University of Eastern Finland is one of the largest universities in Finland. The university’s campuses are located in Joensuu and Kuopio Méně
Joensuu , Kuopio + 1 Více Méně