Magistr v geotechniky

Všeobecné informace

Popis programu

Pobočka Profile

Oblast magisterské studium geotechniky trvá jeden a půl roku. Trvá geotechniky Bakalářskýá nahoru. Poznatky získané v průběhu bakalářského geotechniky je dále rozvíjen ve dvou trendů. První zintenzivňuje více základů přijatých před dosáhnout pokročilé úrovně v nich. Za druhé, že koncerty základů vidět geotechnického inženýrství v jeho komplexnosti a také případně postupuje některé geotechnických affaires, které se mohou stát absolvent budoucí zaměstnání po ukončení studia. Velitel studie končí s obhajobou diplomové práce na téma geotechnické a komplexní vyšetření v dřevin geotechnických záležitostech. Získané znalosti jsou dostatečné k nástupu do profesionální práci na horní páce v geotechnické praxi. Velitel studie představuje start pro úspěšnou žít dlouho individuálním profesním dokonalosti. Nejlepší absolventi mohou pokračovat ve studiu Doctor.

Klíčové studijní výstupy

ZNALOST

Absolvent má široké znalosti nejen ze základních geotechnických disciplín, ale také z řady odborných disciplín, které reflektují současný stav poznání v oboru a umožňují řešit složité geotechnických problémů. Absolventi prokazují široké znalosti teorií a metod na poli, ale je schopna efektivně realizovat činnosti a zjištění dalších souvisejících oborů.

KVALIFIKACE

Na základě znalostí z oboru založen absolvent je připraven ke komplexnímu řešení teoretických a praktických problémů s využitím nejnovějších poznatků v oboru. Je schopen aplikovat pokročilé metody a nové postupy a přilákat nové původní informace, které mohou přispět k dalšímu rozvoji oboru geotechniky.

Obecné kompetence

Graduate je připravený rozhodovat samostatně a zodpovědně řešit problém, pružně a efektivně reagovat na nově kontextech a podmínkách realizace. V tomto kontextu je schopen určit a koordinovat odborné činnosti v souladu s měnící se situaci a dostupnosti zdrojů. Je schopen prezentovat své odborné názory a tyto názory jsou také obhajují. Absolventi jsou připraveni pro odbornou komunikaci v alespoň jednoho cizího jazyka, a jsou motivováni k dalšímu rozvoji odborných znalostí a dovedností.

Profesní profily absolventů

Branch Geotechnika lze studovat v České republice pouze na Fakulty stavební VŠB-Technické univerzity Ostrava. Pobočka je akreditována v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Absolventi mohou získat povolení ve stejném oboru geotechniky v České komory autorizovaných inženýrů a The Technicans a České komory architektů.

Požadavky na přijetí

Určena děkan, může zahrnovat přijímací zkoušky, jiné formální dokumenty.

Požadavek promoce

90 ECTS kreditů, Státní závěrečná zkouška, Diplomová práce

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů

Seznam předmětů je k dispozici na detailnívětev popis stránky30 ECTS kredit za semestr.

Poslední aktualizace Únor 2017

Informace o škole

VSB-TUO is the top ranked university in Czech Republic, drawing on 160+ years of research and academic excellence to provide world class education to 19,000 students from six continents. according to ... Čtěte více

VSB-TUO is the top ranked university in Czech Republic, drawing on 160+ years of research and academic excellence to provide world class education to 19,000 students from six continents. according to Times Higher Education Ranking Méně