Magisterský studijní program v oblasti jaderné fyziky

Všeobecné informace

8 dostupných umístění

Popis programu

Obecné informace

NucPhys je dvouletý magisterský studijní program Erasmus: Erasmus Mundus v oboru jaderné fyziky. Tento kurz je založen na odborných znalostech konsorcia španělských univerzit (Sevilla, Autónoma de Madrid, Barcelona, ​​Complutense de Madrid a Salamanca) a Univerzity Caen Basse-Normandie, Padova a Catania. Program dále využívá účasti přidružených partnerů: CERN: Evropská organizace pro jaderný výzkum (Ženeva, Švýcarsko), CNA: Centro Nacional de Aceleradores (Sevilla, Španělsko), CMAM: Centro de Microanalisis de Materiales (Madrid, Španělsko), CIEMAT: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientés y Tecnológicas (Madrid, Španělsko), CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Španělsko), INFN-LNL: Laboratori Nazionali di Legnaro (Legnaro, Itálie), HGS-HIRe: Helmholtz Graduate School for Hadron a výzkum iontů pro FAIR (Darmstadt, Německo), GANIL: Grand Acceleateur National d'Ions Lourds (Caen, Francie), INFN-LNS: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Catania, Itálie) (zahrnuje AOUP: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Catania), CNRS-In2p3-LPC: Centrální národní centrum pro výzkum vědeckých institucí pro oblast fyzikálních a fyzikálních vlastností (Caen, Francie), ENSICAEN: Ecole Nationale Su (Německo, Španělsko), CETIR: Diagnostická společnost Image (Barcelona, ​​Španělsko), AAA: Pokročilé aplikace pro urychlovače (Španělsko), NUCLEOPOLIS: Pôle Nucléaire Normande pour la Santé et l'Energie (Caen, Francie), ARCHADE: Pokročilé informační centrum pro terapii HAD v Evropě (Caen, Francie), INFN-LNF Laboratori Nazionali di Frascati (Řím, Itálie), CAEN SpA a CAEN SyS Elektronické přístroje, systémy a spektroskopie (Viareggio, LU, Itálie).

CÍLE

Hlavní cíle magisterského studia jsou zahájení vědeckého výzkumu v oblasti jaderné fyziky včetně teorie, experimentů a aplikací. Různé speciality partnerských institucí vedou k úplné nabídce Pathways pro studenty.

Studenti NucPhys budou trénováni v základní jaderné fyzice a technologii, bezpečnosti a radiační ochraně. Master se zabývá integrací studentů v průmyslu a dalších institucích (tj. Nemocnicích) a snaží se přivést mladé výzkumné pracovníky do výzkumných projektů podporovaných Euratomem. Zvláštní pozornost je proto věnována dalšímu provádění iniciativ zaměřených na získávání nových talentů v jaderné oblasti v jaderném a relevantním zdravotnickém a průmyslovém sektoru a rozvíjení kompetencí a odborných znalostí nad rámec akademických učebních osnov. Cílem je reagovat na potřeby jaderného průmyslu a příslušných regulačních orgánů. Důležité jsou také tzv. Jaderné aktivity blízkosti, které zahrnují lékařské aplikace, příslušné nejaderné průmyslové aplikace a přepravu radioaktivních materiálů. V souladu se strategií pro mezinárodní spolupráci EU ve výzkumu a inovacích (KOM (2012) 497) je mezinárodní spolupráce zásadní a je základem tohoto mistra. Tím se oživí zájem mladé generace o kariéru v jaderném odvětví (zejména bezpečnost reaktorů, geologická likvidace, radiační ochrana).

Dosažení těchto cílů pomůže vytvořit nový evropský způsob, jak zajistit zásadní hospodářský růst prostřednictvím inovací v souladu s koncepcí "znalostních a inovačních společenství", kterou podporuje Evropský inovační a technologický institut (EIT), ve vysoce konkurenční oblasti. Nejlepším způsobem, jak tyto cíle dosáhnout, je prostřednictvím evropského konsorcia, které je speciálně navrženo tak, aby integrovalo nejlepší odborné znalosti (potřebné k vytvoření smontovaného, ​​dobře založeného a kompletního programu) předních výzkumných a výukových institucí v oblasti jaderné fyziky v Evropě. Toto konsorcium je nezbytným krokem vpřed, protože žádný z uvedených institucí sám o sobě nemůže nabídnout úplnou studijní kariéru, která pokrývá všechny aspekty tohoto mnohostranného oboru. Kromě přírodních atrakcí Evropy pro neeuropejské studenty bude vedoucí úloha Evropy v oblasti jaderné fyziky přitahovat je k tomu, aby byli v této oblasti vyškoleni v navrhovaném EMJMD.

ORGANIZACE KURZU MASTERS

Program trvá dva roky. Konzorcium NucPhys přijímá evropský systém přenosu kreditů (ECTS). Studenti získají během studií minimálně 120 ECTS.

Program je regulován dohodou o konsorciu a účast studentů je upraveno studenskou dohodou.

Magistr je rozdělen do čtyř semestrů. Během prvního semestru studují studenti na vstupní univerzitě, která je Sevilla pro cestu 1, Padova pro cestu 2 a Catania pro cestu 3 (viz mobilita níže). Druhý semestr se uskutečňuje na druhé španělské univerzitě mezi ostatními španělskými partnerskými univerzitami (Autónoma de Madrid, Barcelona, ​​Complutense de Madrid a Salamanca) pro studenty na cestě 1, v Padově pro studenty na cestě 2 a Catania pro studenty na cestě 3. Třetí semestr je pro všechny studenty v Centru (cesty 1, 2 a 3). Konečně čtvrtý semestr je věnován především diplomové práci (30 ECTS), kterou lze absolvovat v partnerských institucích v Itálii pro studenty na 1. stupni a v partnerských institucích ve Španělsku pro studenty na cestách 2 a 3. Je podporována možnost společného dohledu člena jiné partnerské vysoké školy nebo přidružených center. Studenti budou mít možnost absolvovat stáž ve firmě / LAB a navštěvovat pokročilé kurzy / semináře, které jsou organizovány společně s TALENTem, během 3. semestru v rámci projektu CAEN.

První semestr je zaměřen na základní učení v oblasti jaderné fyziky a nástrojů, zatímco další nabízejí studentům možnost se specializovat na různé obory. Organizace v semestrech je shrnuta v následující tabulce. Podrobné seznamy kurzů nabízených na různých vysokých školách v příslušných semestrech jsou k dispozici v části Učební plány.

Důležitá poznámka: Studenti si mohou vybrat svou cestu na začátku. Jakmile je cesta přiřazena, mobilita je pevná, jak je uvedeno níže.

JAZYKOVÁ A PRACOVNÍ POLITIKA

Kurzy budou vyučovány v angličtině. Intenzivní výuka magisterských studentů bude zajištěna po celou dobu studia magisterského studia. Také angličtina bude jazykem výběru pro doučování a zkoušky. Studenti však budou mít přístup k jazykovým kurzům v každé z partnerských univerzit. Až dvacet pět studentů může být zapojeno do programu pro každý cyklus Master. Přijímací kritéria zahrnují bakalářské studium fyzikálních věd nebo ekvivalentní stupeň (180 ECTS) a závisí především na akademické kvalifikaci. Přijímané studenti budou muset podepsat Studentskou smlouvu.

K dispozici budou tři specializační cesty:

  • Cesta 1: Experimenty a instrumentace u velkých urychlovačů. Studenti této cesty (cca 50%) začnou ve Španělsku pro S1
  • PATH 2: Teoretická jaderná fyzika. Studenti v této cestě (cca 25%) začnou v Itálii (Padova) pro S1
  • PATH 3: Aplikace a malé urychlovače. Studenti v této cestě (cca 25%) začnou v Itálii (Catania) pro S1
Poslední aktualizace Květen 2018

Informace o škole

NucPhys is a two-year Erasmus+: Erasmus Mundus Joint Masters Degree Course in Nuclear Physics. This Course is based on the expertise of a consortium of Spanish Universities (Seville, Autónoma de Madr ... Čtěte více

NucPhys is a two-year Erasmus+: Erasmus Mundus Joint Masters Degree Course in Nuclear Physics. This Course is based on the expertise of a consortium of Spanish Universities (Seville, Autónoma de Madrid, Barcelona, Complutense de Madrid and Salamanca) plus Universities of Caen Basse-Normandie, Padova, and Catania. Méně
Caen , Padova , Catania , Sevilla , Madrid , Barcelona , Madrid , Salamanca + 7 Více Méně