Ma v etnické a menšinové politice

Všeobecné informace

Popis programu

Hlavní program pro etnickou a menšinovou politiku se zabývá otázkami menšin a etnické rozmanitosti v regionu východní a střední Evropy s ohledem na proces integrace zemí tohoto regionu do mezinárodního společenství Evropské unie. Vážné etnické konflikty v regionu, požadavek, aby země splňovaly evropské normy v oblasti menšinových otázek, nárůst migrace a současný růst xenofobie, antisemitismu a homofobie, to vše přispívá k naléhavé potřebě ve východní a východní části Evropy. Střední Evropa pro vysoce kvalifikované profesionály, kteří mají znalosti a odborné znalosti k identifikaci hlavních politických, sociálních a psychologických důvodů, které jsou příčinou napětí a diskriminace, a kteří jsou také vybaveni dovednostmi a technikami pro řešení a zmírnění těchto konfliktů.

Proto je klíčovou funkcí programu poskytovat odborné znalosti nezbytné pro toto úsilí zejména v evropském prostoru. Na druhou stranu má řada výzkumných analýz, vědecké metody a „zkušenosti z východní a střední Evropy“ projednávané v programu význam i pro ty studenty, kteří mají zájem o studium etnických, rasových a majoritních menšin na jiných místech svět.

Pevnost programu

Moderní princip multikulturalismu, ochrana práv menšin, rovné příležitosti, nediskriminace a nové výzvy interkulturní integrace moderních společností vyžadují stále více akademiků, kteří mají v úmyslu provádět výzkum nebo učit o etnické rozmanitosti a mezietnických vztazích. V postindustriálních sociálních společnostech roste potřeba tvůrců politik nebo odborných poradců v otázkách a konfliktech mezi regiony, národy, etnickými skupinami, menšinami a majoritami v Maďarsku nebo v různých částech Evropy.

V současné době existuje značná potřeba těchto typů odborníků a tato poptávka se v budoucnu ještě zvýší, protože historické dědictví východní a střední Evropy, renesance národního ducha, intenzivní imigrace a časté etnické a menšinové konflikty způsobí, že úkol řízení a snižování etnického napětí je stále důležitější.

Struktura

Úvodní teoretické kurzy

 • Nacionalismus a etnicita
 • Sociální psychologie meziskupinových vztahů
 • Teorie migrace
 • Práva menšin a ochrana menšin

Další povinné kurzy

 • Politika menšin, veřejná politika
 • Síť sociální péče a menšina
 • Trh práce, segregace, diskriminace
 • Menšiny v médiích

Specifické profesní kurzy

 • Mezinárodní srovnání národní a etnické identity
 • Mezietnické vztahy v Evropě
 • Situace romské menšiny ve střední Evropě
 • Edukační nevýhody a diskriminace romských studentů ve škole
 • Antisemitismus: historický, sociální psychologický a sociologický přístup
 • Náboženství, náboženské menšiny, náboženská politika ve střední Evropě
 • Genderová studia a feminismus
 • Aktuální problémy s menšinami
 • Lidé s postižením
 • Sexuální menšiny
 • Uprchlíci a žadatelé o azyl

Praktické kurzy

 • Úvod do kvantitativních výzkumných metod
 • Víceúrovňové statistické metody
 • Metody kvalitativního výzkumu
 • Čtení a psaní akademické angličtiny
 • Přípravný kurz k závěrečné zkoušce

Volně vybrané další kurzy

Stáž

Písemná práce

Kariérní možnosti

V době globálních migračních procesů a interetnických konfliktů poháněných zvyšující se úrovní nacionalismu jsou odborníci na etnickou a menšinovou politiku více než jen potřební v různých oborech studia a prací. Vládní i nevládní úřady a organizace zabývající se etnickými či jinými druhy menšin, migrantů a uprchlíků poskytují možným budoucím profesním příležitostem našich studentů. Kromě těchto institutů zaměstnávají místní úřady různých mezinárodních organizací také odborníky na etnické a menšinové otázky.

Očekáváme, že naši absolventi najdou práci v různých veřejných nebo soukromých agenturách, jako jsou ve veřejných (vládních) organizacích a menšinových samosprávách, ve veřejném vzdělávání, ve výzkumných ústavech, v médiích, v občanských organizacích a nevládních organizacích a ve všech takové programy a projekty, jejichž cílem je podpora úspěšné sociální a kulturní integrace menšin do dominantní společnosti.

Příklady práce

Projektoví manažeři, tvůrci politik, výzkumníci, terénní koordinátoři.

Požadavky na přijetí

Vstupní požadavky

Bakalářský titul.

Jazykové požadavky
 • Minimální úroveň jazykových znalostí (ústní) (B2):
 • Minimální úroveň jazykových znalostí (písemná) (B2):

Další komentáře:

Vyžaduje se pokročilá znalost anglického jazyka. Jazykové znalosti jsou posuzovány a hodnoceny během pohovoru. (Pro program není vyžadován žádný oficiální jazykový certifikát, je to pouze doporučení.)

Dokumenty k podání žádosti
 • Záznam posledních dvou let na střední škole
 • Bakalářský titul
 • Přepis záznamů
 • životopis
 • Kopie hlavních stránek pasu (musí být platná)
 • Kopie převodu poplatku za aplikaci
 • Jazykový certifikát

Další komentáře (v případě potřeby)

Uchazeči musí mít titul BA / BBA v některé z následujících oblastí: sociální studia, sociologie, sociální práce, politologie, kulturní antropologie. V případě dalších bakalářských titulů: individuální posouzení.

Postup při podávání žádostí

Aplikace začíná online aplikačním systémem. Studenti se musí zaregistrovat v systému, vyplnit online přihlášku, nahrát požadované dokumenty a postupovat podle pokynů během procesu přihlašování.

Po zvážení žádostí budeme žadatele informovat o přesném termínu zkoušky, která bude organizována přes Skype.

Maďarští studenti se mohou přihlásit prostřednictvím www.felvi.hu

Poslední aktualizace Říj 2019

Informace o škole

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in ... Čtěte více

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in Hungary, operating continuously since its inception in 1635. As a top-ranked research university in Hungary, it is the most popular higher education institution among applicants as well as alma mater of five Nobel laureates and leading figures in technology, public policy, and culture in Hungary. Méně
Okres V. , Szombathely , Budapešť + 2 Více Méně