MSc studijní programy

Titul magistra přírodních věd (MSc) je udělován absolventům magisterských přírodních nebo technických programů univerzitami po celém světě.

Magisterské studium je významná investice na cestě k úspěšné kariéře. Kromě dobrých pracovních vyhlídek získá student také cenné osobní zkušenosti a dovednosti, a stejně tak je získání magisterského titulu povinnou prerekvizitou k dalšímu případnému doktorskému studiu. Studium MSc probíhá nejčastěji v rámci těchto hlavních akademických programů: biologie, obchod, inženýrské a technické programy a přírodní vědy. K úspěšnému absolvování studia musí kandidáti dokončit nezávislý výzkum a prezentovat jej v podobě závěrečné práce.

Rozmanitost magisterských oborů MSc může být ohromující - nenechte se tím odradit! Nechejte se při výběru inspirovat nejoblíbenějšími magisterskými obory, které jsou uvedeny níže.

Nově přidaná magisterská MSc studia

Ghent University - Faculty of Bioscience Engineering

Magistr v bio-informatice

Prosinec 12, 2018
Technologický pokrok přeměnil biologii na vědu řízenou daty. Lavina molekulárních dat umožňuje klíčové objevy v oblasti biologie, ekologie a molekulární evoluce, podporuje inovace v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu a podporuje lékařské a vládní rozhodování.

Goizueta Business School

MS v Business Analytics

Prosinec 12, 2018
Konkrétně postavený pro jednotlivce, kteří chtějí mluvit v kombinaci s technologií, obchodem a daty - náš nově vytvořený program vytváří odborníky v oblasti obchodních dat, kteří jsou schopni obsluhovat jakoukoli funkci, organizaci nebo oblast.

Leonard de Vinci Group

MSc v digitální obchodní analýze

Prosinec 9, 2018
MSc Digital Business Analytics je navržen tak, aby poskytoval studentům kompetence a know-how, které prosperují v dynamickém podnikovém prostředí.

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Kdo je magistr přírodních věd MSc?

Titul magistra přírodních věd (MSc) získává obvykle absolvent studia přírodovědných a inženýrských programů nebo medicíny. Tyto studijní programy jsou nabízeny univerzitami po celém světě a získání titulu zahrnuje účast na požadovaných kurzech a vlastní výzkum. Magisterské studium přírodních věd je odlišeno od studia humanitních věd (MA), což jsou obory v těchto studijních programech: humanitní vědy, komunikace, geografie, sociální vědy a filozofie. Absolvent jendoho z oborů MSc studijních programů má hodnotné znalosti v konkrétní vědecké, profesní a technické oblasti.

Jaké výhody přináší studium MSc?

Studium přírodních věd přináší mnoho kladů jak do osobního života, tak na poli akademickém a pracovním. Typickou součástí magisterského studia je samostatný výzkum k diplomové práci, díky němuž student rozvíjí mnoho hodnotných dovedností jako jsou sebedůvěra a komunikace. Obsah kurzů během studia je úzce spojen s pozdějšími pracovními úkoly, nebo připravuje studenty na doktorské studium. Zaměstnavatelé ve všech oblastech, ve veřejném i soukromém sektoru upřednostňují uchazeče s magisterským titulem, ať už se jedná o vedoucí nebo manažerskou pozici nebo pozici řadového pracovníka.

Co obnáší studium přírodních věd?

Existuje několik hlavních magisterských MSc programů: Biologie, inženýrství a technologie a v některých případech obchod, ekonomie a administrativa. Obory nabízené v rámci těchto programů jsou potravinářské vědy, farmacie, biotechnologie, molekulární biologie a další. Inženýrské programy zahrnují obory od stavebního inženýrství přes informatiku, letecký provoz až po průmyslový design. Astronomie, chemie, matematika a fyzika jsou další obory, mezi kterými si uchazeči o MSc studium vybírají. Příklady oborů v rámci obchodních magisterských programů jsou marketing a management nebo logistika.

Co čeká absolventa magisterského studia MSc?

Pro potenciální zaměstnavatele v malých i velkých podnicích je magisterské vzdělání důležitým faktorem. Absolventi magisterských programů jsou pro ně příslibem profesionálů v jejich pracovním týmu. Ať už magisterkým studiem navazujete rovnou na bakalářské, nebo se k němu rozhodnete až po několika letech, abyste si rozšířili pracovní možnosti, je magisterské studium MSc vždy správné rozhodnutí. Magistři jsou mnohem častěji povyšováni a jsou jim svěřovány vyšší funkce než pracovníkům s nižším dosaženým vzděláním. Během celého studia se studenti učí efektivně si poradit s technickými, metodickými, meteriálními nebo mezilidskými výzvami, které je později čekají i v profesním životě.

Kolik stojí studium k získání titulu magistra přírodních věd?

Školné a poplatky spojené se studiem MSc oborů se liší v jednotlivých zemích i na jednotlivých univerzitách. Některé univerzity a soukromé organizace poskytují vynikajícím studentům MSc programů finanční pomoc ve formě finančních pomocí a příspěvků a stipendií. Tato studijní pomoc může být poskytnuta na základě finančních potřeb nebo akademických výsledků. Podrobnější informace o poplatcích spojených se studiem MSc studijních programů poskytují přijímací oddělení jednotlivých vysokých škol. Stejně tak poskytují studijní oddělení informace o případných finančních pomocích.

Proč studovat MSc online?

Online studium je příležitost jak získat hodnotný, obohacující akademický titul, aniž byste museli dělat kompromisy ve svých dalších plánech. Tento typ studia je jedním z nejmodernějších způsobů, jak získat vysokoškolské vzdělání. Studium probíhá pomocí e-learningových technologií a tyto nejsou použity jen kvůli zprostředkování, ale také vylepšují studijní zkušenost. Díky e-learningovým softwarům, aplikacím, diskusním skupinám, virtuálním konferencím a emailům můžou studenti přímo kontaktovat své vyučující a získat během studia co nejvíc.

Jaké jsou požadavky k diplomové magisterské práci?

Aby student MSc programu úspěšně dokončil studium, musí dokončit výzkumný projekt, který podle zaměření může trvat několik měsíců, rok nebo více let. Student přistupuje k výzkumu po dokončení teoretického studia příslušných výzkumných metod, aby byl připraven získat potřebná data. Jakmile je sběr dat dokončen, musí být studentem analyzována a výsledná data pak písemně prezentována ve formě diplomové práce. Kromě jiného se může od studenta očekávat ústní prezentace práce před profesory a/nebo jeho vrstevníky. Celkový proces jehož vyústěním je diplomová práce je jednou z nejcennějších zkušeností, kterou lze během magisterského studia nabýt.